אגודת הסופרים מודה למשתתפי פסטיבל "שבועות שירה"

toda700