אודות אגודת הסופרים

חברי אגודת הסופרים
אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל (ע"ר) הוקמה ב-1921 בתל אביב
בין מקימיה: ח.נ. ביאליק ושאול טשרניחובסקי

חברי אגודת הסופרים

האגודה מקיימת פעילויות שונות בבית הסופר ברחוב אליעזר קפלן 6 תל אביב וברחבי הארץ
להנחלת אהבה לספרות ולשירה ולרווחת היוצרים.

כתב העת "מאזנים" יוצא לאור משנת 1929
בארכיון גנזים של אגודת הסופרים למעלה מ-800 ארכיונים של גדולי הסופרים


רשימת חברי וועד מנהל שנבחרו בבחירות 14.11.2017

רשימת בעלי תפקידים באגודת הסופרים

חברי הוועד שנבחרו בבחירות 14.11.2017

צביקה ניר 

יו"ר אגודת הסופרים

עצמון יניב

מ"מ וסגן יו"ר אגודת הסופרים

ד"ר דורית זילברמן

סגנית יו"ר, יו"ר מאזנים

שרה אהרוני

דליס אלאלוף מימון

יאיר בן חיים

נפתלי בלבן אוברהנד

דוד ברבי

אדיבה גפן

רינת מצליח

דבי סער

צדוק עלון

מנחם מרדכי פאלק


וועדת ביקורת

שמואל כהן

אלכס לוין

עזרא שקד

וועדת האתיקה

מיכל דורון

שרה אהרונוביץ קרפנוס

עדנה מיטווך מלר

נירה תובל –

מנכ"ל אגודת הסופרים

וועדת ביקורת

שם

 

כהן שמואל

 

אלכס לוין

 

שקד עזרא

וועדת האתיקה

שם

 

מיכל דורון

 

אהרונוביץ קרפנוס שרה

 

עדנה מיטווך מלר