אודות אגודת הסופרים

אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל (ע"ר) הוקמה ב-1921 בתל אביב
בין מקימיה: ח.נ. ביאליק ושאול טשרניחובסקי

האגודה מקיימת פעילויות שונות בבית הסופר ברחוב אליעזר קפלן 6 תל אביב וברחבי הארץ להנחלת אהבה לספרות ולשירה ולרווחת היוצרים.
כתב העת "מאזניים" יוצא לאור משנת 2019
בארכיון גנזים של אגודת הסופרים למעלה מ800 ארכיונים של גדולי הסופרים

רשימת חברי וועד מנהל שנבחרו בבחירות 14.11.2017

שם

 

ניר צביקה יו"ר

 

עו"ד יניב עצמון מ"מ סגן יו"ר

 

ד"ר זילברמן דורית ס/יו"ר

 

דוד ברבי

 

נפתלי בלבן אוברהנד

 

גפן אדיבה

 

פאלק מנחם מרדכי

 

עלון צדוק

 

נעמה ארז

 

דליס

 

רינת מצליח

 

דבי סער

 

שרה אהרוני

 

וועדת ביקורת

שם

 

כהן שמואל

 

אלכס לוין

 

שקד עזרא

וועדת האתיקה

שם

 

מיכל דורון

 

אהרונוביץ קרפנוס שרה

 

עדנה מיטווך מלר