אירועי חנוכה "אור חוצה גבולות" הדלקת נרות וקריאת שירה עם משוררים ברחבי העולם

hanucka 780 2
אירועי חנוכה "אור חוצה גבולות" הדלקת נרות וקריאת שירה עם משוררים ברחבי העולם
 

 קישור לזום
https://us02web.zoom.us/j/4671046444?pwd=M2J2eThIamJFci8wdEV5TFRla0FZZz09