בוטל - האירוע הספרותי לכבוד המשורר העברי גבריאל פרייל 12.3.20