14 נובמבר 2017 | נכתב ע"י 

הגדלת התקציב לסופרים ומשוררים בגין השאלת ספרים

d141117