הגדלת התקציב לסופרים ומשוררים בגין השאלת ספרים

d141117