04.02.2020 הזמנה להשקת הספר השביעי בסדרה קריאת הדורות: ספרות עברית במעגליה מאת נורית גוברין