14.01.2020 הזמנה להשקת ספריה של המשוררת דורית שירה ג'אן