16 ספטמבר 2019 | נכתב ע"י 

הצעות לשינויים בתקנון לקראת האסיפה השנתית 24.9.19