השקה לספר מה שאנחנו מרגישות מאת ד"ר רבקה נרדי וטלי נרדי 26.3.20