כי האדם עץ השדה ערב מפגש עם יצירתו של נתן זך 27.2.20