"מחושך לאור" העת להדליק האור החיצוני והפנימי

hoshech780


"מחושך לאור"

העת להדליק האור החיצוני והפנימי

יום חמישי, 10.12.20, שעה: 21:00
 קישור אחיד
https://us02web.zoom.us/j/4671046444?pwd=M2J2eThIamJFci8wdEV5TFRla0FZZz09