מצור בירושלים, שיר קורונה ושבר - אירוע ZOOM

shirey korona700


אגודת הסופרים מזמינה משוררים להשתתף באירוע ZOOMביום שני 13.4.20 בשעה 17:00
עורך ומנחה: אביחי קמחי. מארח: עצמון יניב, מ"מ וסגן יו"ר האגודה
הנושא: מצור בירושלים, שיר קורונה ושבר
ניתן לשלוח שיר עד 22 שורות
לאביחי קמחי: avihaikimhai@gmail.com
avihaikimhai@gmail.com
https://www.facebook.com/avihaik