סופרים כותבים טראומה

תוכנית סופרים כותבים טראומה


סופרים כותבים טראומה

יום חמישי, 14.1.21, בשעה 20:30

 קישור אחיד
https://us02web.zoom.us/j/4671046444?pwd=M2J2eThIamJFci8wdEV5TFRla0FZZz09