1 אוגוסט 2019 | נכתב ע"י 

סיוע לסופרים 2019

banner700 klali
אגודת הסופרים העברים מעניקה
תמיכות
לסופרים במצוקה כלכלית

 

ניתן לפנות בבקשות במכתב אל יו"ר ועדת התמיכות, המשורר מנחם פאלק,

במייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

או בדואר לכתובת:

מנחם פאלק, בית הסופר, רח' אליעזר קפלן 6 תל אביב

 

הפניות תטופלנה בחשאיות מלאה ותישארנה חסויות

על הפניות להגיע עד יום שלישי, 27 באוגוסט 2019 כ"ו אב תשע"ט בשעה 14:00

את הפניות יש להגיש על הטופס הרצ"ב

 

בברכה

צביקה ניר

יו"ר אגודת הסופרים העברים


שאלון להגשת בקשה לתמיכה כספית לסופרים/ות
ולמשוררים/ות הנמצאים במצוקה כלכלית