19 יולי 2020 | נכתב ע"י 

סיוע לסופרים 2020

banner700 klali

קול קורא
תמיכות לסופרים במצוקה כלכלית


אגודת הסופרים העברים מודיעה:

אגודת הסופרים העברים מעניקה תמיכות לסופרים במצוקה כלכלית
ניתן לפנות בבקשות במכתב אל יו"ר ועדת התמיכות, המשורר מנחם פאלק במייל:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

או לשלוח בדואר אל: מנחם פאלק, בית הסופר, קפלן 6 תל אביב
הפניות יטופלו בחשאיות מלאה ויישארו חסויות.

על הפניות להגיע עד יום ששי, א' באלול תש"פ, 21 באוגוסט 2020
את הפניות יש להגיש על הטופס. הטופס מצורף למייל זה לחברי אגודת הסופריםטופס פניה חדש - סיוע לסופרים 2020