7 ינואר 2018 | נכתב ע"י 

פטירתו של אהרן אפלפלד

aaron apelpeled