17 ספטמבר 2018 | נכתב ע"י 

פרס ברנר 2018

אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל מודיעה על הגשת יצירות לפרס ברנר 2018

השנה יוענק פרס ברנר לסיפורת עברית
בסך 50,000 ₪
וכמו כן
פרס ברנר לספר ביכורים לסופרים צעירים
(בסוגה: סיפורת. לסופרים ילידי שנת 1978 ואילך)
בסך 10,000 ש"ח
פרס ברנר לספר פרוזה ולספר פרוזת ביכורים יוענק לספר פרוזה עברי שהופיע בשנה האחרונה, (החל מכ"ט באב תשע"ז 2-09-2017)

אין חבר השופטים דן ביצירתו של סופר אשר הוענק לו "פרס ברנר" אלא רק כעבור 10 שנים.
סופרים ומו"לים מוזמנים להגיש את היצירות
את הספרים (4 עותקים), בצירוף טופס (ניתן להורדה באתר אגודת הסופרים, פרס ברנר), יש להביא עד ליום שני, 17-9-18, לבית הסופר, רח' אליעזר קפלן 6, תל אביב, או לשלוח בדואר אל: אגודת הסופרים העברים, ת.ד. 7111, ת"א. מיקוד 6107002.