25 יולי 2019 | נכתב ע"י 

פרס גרדנר סימון לשירה עברית לזכרה של הגב' נחמה ריבלין - 2019

פרס גרדנר סימון לשירה עברית נוסד בשנה שעברה בשיתוף האפוטרופוס הכללי והגב' נחמה ריבלין.

בשנה זו ובאלו הבאות אחריה, יוקדש הפרס לזכרה של הגב' ריבלין.

בימים אלה נפתח שלב קבלת ספרי המועמדים, לפיכך, אנו מביאים מידע זה לידיעתכם.

לנוחיותכם מצ"ב המודעה שפורסמה וכן תקנון הפרס בסופו נמצא טופס הגשת המועמדות.

כמו כן, ניתן למצוא פרטים אלו גם באתר בית הנשיא בכתובת:

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/decorations-awards-and-scholarships

לשימושכם.pras 072019


תקנון - פרס גרדנר סימון לשירה עברית לזכרה של נחמה ריבלין - pdf