3 אוקטובר 2019 | נכתב ע"י 

פרס השרה לעידוד יוצרים בתחום שימור וטיפוח תרבויות ישראל ע"ש יצחק נבון בתחום הספרות