15 ינואר 2018 | נכתב ע"י 

פרס לספרות צבאית ע'ש האלוף יצחק שדה לשנת 2018

אנו שמחים לעדכן כי השבוע התפרסמה ההודעה הרשמית על הפרס לספרות צבאית ע"ש האלוף יצחק שדה לשנת תשע"ח - 2018.


מצורפת ההודעה המלאה אודות אופן הגשת מועמדות לפרס יצחק שדה לשנת תשע"ח - 2018

(הקריטריונים, אופן משלוח הספרים וכן טופס הרשמה).


לתשומת לבכם - יש לצרף לארבעת עותקי הספר טופס הרשמה אחד.