תכלה שנה וקללותיה עתודת בית הסופר מזמינה להרמת כוסית

shana700


תכלה שנה וקללותיה
עתודת בית הסופר מזמינה להרמת כוסית

רביעי 16/9 20:30

קישור לזום

Topic: My Meeting
Time: Sep 16, 2020 08:00 PM Jerusalem

https://us02web.zoom.us/j/85168361427


bracha1200

-