16 אוגוסט 2020 | נכתב ע"י 

קול קורא להגשת מועמדות פרס עגנון לאמנות הסיפור תשפ"א 2020

pras agnon

קול קורא להגשת מועמדות

פרס עגנון
לאמנות הסיפור
תשפ"א 2020

הפרס יינתן על מכלול יצירה לסופרים/ות, אזרחי/ות
מדינת ישראל ותושבי/ות קבע בה, אשר פרסמו
לפחות שני ספרי פרוזה עד כה. לא יגישו מועמדות
ולא יזכו בפרס מי שזכו בפרס זה בעבר.
גובה הפרס יעמוד על 40,000 ₪


מועד אחרון להגשת מועמדות:
יום חמישי, כ"ח באלול תש"ף, 17 בספטמבר 2020לקבלת תקנון הפרס וטופס הגשת
המועמדות ניתן לפנות לאתר עיריית
www.jerusalem.muni.il : ירושלים
תחת פרסומי קול קורא או לבית
עגנון בכתובת דואר אלקטרוני
או ,office@agnonhouse.org.il
באמצעות טלפון שמספרו 02-6716498
בימים: א', ב', ד', ה' בין השעות 10.00-
15.00 , וביום ג' בין השעות 16.00-19.00הגשת מועמדות נחשבת רק כאשר טפסי הגשת מועמדות
מלאים בארבעה עותקים התקבלו בפועל במשרדי בית
עגנון באמצעות הדואר בלבד בכתובת: בית עגנון, רח'
קלאוזנר 16 ארנונה, תלפיות, ירושלים 99338814
בציון: "פרס עגנון לאמנות הסיפור". לא יתקבלו
טפסים אשר יועברו דרך דואר אלקטרוני. בקשות
שתגענה לאחר המועד הנ"ל, או בקשות שאינן מלאות או
שאינן חתומות, או בקשות שיכילו חומר שאינו כנדרש,
לא תיכללנה ברשימת המועמדים לקבלת הפרס. קבלת
טפסי הגשת המועמדות במשרדי בית עגנון עד לתאריך
האמור להגשת המועמדות היא באחריות המועמד.
המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.