7 פברואר 2018 | נכתב ע"י 

קול קורא לשלוח חומרים לכתב העת מאזנים

שלום חברי אגודת הסופרים!

מצ"ב קול קורא לשלוח חומרים לכתב העת מאזניים בעריכת ד"ר דיתי רונן, וטופס בקשה לפרסום ספר חדש במאזנים. ברכות לד"ר דורית זילברמן יו"ר מערכת מאזניים, לד"ר מתן חרמוני עורך מאזניים וכן לפרופ' אביבה דורון וחיים פסח עורכים-אורחים

על הניקוד הגבוה של כתב העת מאזניים בשנת 2017. להלן הטבלה שהתקבלה מהמחלקה לספרות במשרד התרבותלהורדת - קול קורא לפרסום בגיליון מאזנים בעריכת דר דיתי רונן

להורדת - טופס בקשה

לצפייה בטבלת ניקוד