סדנאות
  פעילות ילדים ונוער
  טורים אישיים
  מאמרים
  הודעות לעיתונות
  פרסים ותערוכות
  ספרים חדשים
  לזכרם

לקסיקון הסופרים

  אודות הלקסיקון
  דבר העורך
  אלפון
  חיפוש

מאזניים

  דבר העורך
  אודות מאזנים
  טופס הרשמה
  גיליונות מאזנים

חברים

  תנאי קבלת חברים
  תהליך ההרשמה
  טופס הרשמה
  זכויות חברים
  תעריפון מומלץ
  חדשות באגודה
  דרושים
סניפים
  סניף חיפה והצפון
 

תקנון פרס קוגל תשעו (פרס עיריית חולון)    >>

תאריך : 16/03/2016
מאת : הנהלת האגודה

 

פרס קוגל תשע"ו (פרס עיריית חולון)

תקנון

1. הפרס מוענק על ידי עיריית חולון ואגודת הסופרים העברים במדינת ישראל.

2. הפרס נועד לספרות יפה: פרוזה ושירה.

3. סכום הפרס לספר פרוזה הוא 20,000 ₪, והוא יוענק לסופר, אזרח ישראלי, בגין ספר שפורסם בדפוס החל מן התאריך הקובע, בין אם ספר סיפורים קצרים ובין אם נובלה או רומן, ובהתאם להחלטת השופטים ניתן לחלוקה לזוכה אחד, שני זוכים או שלושה זוכים. החלוקה לא צריכה להיות שווה.

סכום הפרס לשירה הוא 20,000 ₪, למשורר, אזרח ישראלי, בגין ספר שפורסם בדפוס החל מן מן התאריך הקובע, ובהתאם להחלטת השופטים ניתן לחלוקה לזוכה אחד, שני זוכים או שלושה זוכים. החלוקה לא צריכה להיות שווה.

4. בפרס קוגל שנת תשע"ו לפרוזה או לשירה יכול לזכות ספר שפורסם החל מיום 1 למאי 2014 (התאריך הקובע). התאריך האחרון למשלוח הספר מפורסם בהודעה על הפרס.

5. אין חבר השופטים דן ביצירתו של סופר אשר לו הוענק לו בעבר "פרס קוגל" אלא רק כעבור 10 שנים.

6. חבר השופטים לפרס קוגל יתמנה על ידי הנהלת אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל. ממונות שתי וועדות שופטים: ועדת שופטים לפרס קוגל תשע"ו לפרוזה, וועדת שופטים לפרס קוגל תשע"ו לשירה.

7. חבר השופטים של כל פרס יהיה בן שלושה שופטים. מרכז פרס קוגל מטעם אגודת הסופרים יהיה רשאי להיות משקיף בוועדת השיפוט.

8. וועדות השיפוט ינסחו ויעבירו למרכז פרס קוגל מטעם אגודת הסופרים את נימוקי הפרס.

9. טקס הענקת הפרס יתקיים בסביבות יוני שנה זו. המועד המדויק יתפרסם על ידי עיריית חולון.

10. על קיום הפרס יוכרז במודעה בעיתונות, באמצעי ההפצה של עיריית חולון, וכמו כן על ידי אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל במכתב לכל הוצאות הספרים המוכרות, בפנייה לכל חברי אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל, באתר אגודת הסופרים העברים, בפייסבוק של אגודת הסופרים העברים ובכל דרך אחרת שתועיל לחשיפה מרבית.

11. לצורך הגשת מועמדות לפרסים יוגשו 4 עותקים מן הספר למשרדי אגודת הסופרים העברים. טופס מלווה לספרים המוגשים יציין את שם המועמד, כתובתו, מספר טלפון וכתובת מייל (במידה ויש), וכן אישורו להגשת הספר לפרס.

12. הזוכה בפרס קוגל תשע"ו יוכרז על ידי אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל ועיריית חולון. הפרס יוענק לזוכה בו באירוע פומבי בחולון.

13. יובהר ויודגש כי ניתן להציע מועמד אחד למספר קטגוריות, ברם לא יהיה מועמד זכאי לפרס אלא בקטגוריה אחת בלבד.

בכל מקום שננקטה לשון זכר, הכוונה גם לנקבה ולהפך.


הוספת תגובה  הדפסה

 

 
תגובות הגולשים
 
 כל הזכויות שמורות לאגודת הסופרים העברים במדינת ישראל  

Powered by הקמת אתרים  קידום אתרים