סדנאות
  פעילות ילדים ונוער
  טורים אישיים
  מאמרים
  הודעות לעיתונות
  פרסים ותערוכות
  ספרים חדשים
  לזכרם

לקסיקון הסופרים

  אודות הלקסיקון
  דבר העורך
  אלפון
  חיפוש

מאזניים

  דבר העורך
  אודות מאזנים
  טופס הרשמה
  גיליונות מאזנים

חברים

  תנאי קבלת חברים
  תהליך ההרשמה
  טופס הרשמה
  זכויות חברים
  תעריפון מומלץ
  חדשות באגודה
  דרושים
סניפים
  סניף חיפה והצפון
 

חדשות אגודת הסופרים העברים - גיליון 2    >>

תאריך : 29/05/2016
מאת : אביחי קמחי

 
 
מאי 2016

חדשות אגודת הסופרים העברים - גיליון 2

חברי אגודה יקרים,

דבר היו"ר
כידוע, מאז ינואר שנה זו, פועלת האגודה ללא מנכ"ל. רונית כהן, נתמנתה כמ"מ מנכ"ל ועושה עבודה ברוכה ומצוינת. מעבר לחיסכון הגדול של שכר מנכ"ל, אשר מקל על תקציב האגודה אשר היה גירעוני בשנים האחרונות, נפלה מעמסה גדולה על חברי הוועדה, כל אחד לפי סמכויותיו, כאשר המעמסה העיקרית של הניהול הכספי והנכסים, נפלה על כתפי המשורר עצמון יניב, מ"מ יו"ר ועד האגודה. אנחנו פועלים בכל החזיתות וממלאים בהצלחה את מקומו של המנכ"ל ועם כל הצניעות נדמה לי שלא זו בלבד שחסרונו אינו מורגש בקרב חברי האגודה ומחוץ להם אלא אדרבא, האגודה הגבירה פעילויותיה בבית הסופר ומחוץ לו כפי שידווח בהמשך וכל חבר 
ועד האגודה נושא באמתחתו ובאחריותו תחום מיוחד ומוגדר של פעילות. 
 
אסיפה כללית
בתאריך 13 באפריל התקיימה אסיפה כללית. בין השאר, האסיפה אישרה 
שינויים בתקנון, להלן עיקרי השינויים:
יו"ר הוועד ייבחר בבחירות אישיות וחשאיות מקרב חברי ועידת האגודה שהגישו מועמדותם לתפקיד (פירוט בתקנון).
העברה וניצול הדוא"ל להעברת זימונים והודעות לחברים מתוך חסכון 
בנייר ומשאבים. 
מי שנבחר להיות חבר ועד לא יוכל לשמש כחבר הנהלה בוועד איגוד הסופרים (מחשש לניגוד עניינים).
הבחירות לוועד וליו"ר יוארכו לארבע שנים (בתקנון מנגנון מפורט במידה ויהיה צורך להקדימן או לפטרם).
הרחבת סמכויות ועדת הביקורת כמנגנון פיקוח ובקרה על פעילות האגודה כ"כ תוכל להמשיך לתפקד אם נבצר אחד מחבריה להמשיך למלא את חברותו בה. הוועדה תמשיך לפעול ולתפקד גם בהרכב חסר עד לבחירת חבר שלישי.
האסיפה בחרה את חברת האגודה רחל סיידוף כחברה בוועדת ביקורת.
 
חילופי בעלי תפקידים בוועד האגודה
עקב התפטרות שני חברי ועד, מטעמים אישיים, נכנסו שני חברי ועד חדשים על פי סדר מנין הקולות שקיבלו בבחירות האחרונות. 
במקומו של שי חג'ג' נציג הצפון נכנס נפתלי בלבן אוברהנד, מחיפה. 
במקומו של יוסף כהן אלרן – נכנס המשורר דוד ברבי.
 הצלחה לחברים החדשים. 
לוועדת אתיקה מונו חברי האגודה: מיכל דורון, שרה אהרונוביץ קרפנוס ומשה שפריר.
 
כספים ונדל"ן
מלבד גרעון שוטף בשנת 2015, מצא מ"מ יו"ר האגודה עצמון יניב שקיבל 
את האחריות על ניהול הכספים והנדל"ן, חובות מעיקים למקבלי 
המשכורות הבכירים באגודה להם לא שולם שכר עבודה של בין חמישה לשישה חודשים, חובות לספקים, לעורך מאזניים, לבית הדפוס ועוד. 
נדרשה תכנית שיקום יסודית המתמקדת בהגדלת ההכנסות מצד אחד 
וצמצום ההוצאות מצד שני ונעשה ניסיון בלתי פוסק לייצר מקורות הכנסה חדשים. התפקוד עם מ"מ  מנכ"ל תוך שחברי וועד ההנהלה ממלאים, כל אחד בתחומו, תפקידים שונים שהיה על המנכ"ל לבצע, עתידים לחסוך לבדם לאגודה, בשנת 2016 כ-180,000 ש"ח. 
 
נדל"ן:
לאחרונה נודע כי היזם השני שרכש את הזכויות מן היזם הראשון לו מכרה האגודה 80% מן הקרקע וכלל זכויות הבניה על המגרש, לצורך כיסוי 
החובות שהצטברו משך השנים, מבקש למכור את זכויותיו לצד שלישי.
 יו"ר האגודה וממלא מקומו הבהירו ליזם כי האגודה לא תיתן הסכמתה להעברת הזכויות מבלי שינוהל קודם לכן מו"מ עמה ויושגו סיכומים 
לשביעות רצון האגודה.
 
קבלת חברים חדשים
הרוח החדשה הנושבת באגודה הביאה לבקשות הצטרפות רבות לאגודה במספרים חסרי תקדים. כ – 100 חברים חדשים הצטרפו לאגודה בחודשים האחרונים ורבים נוספים נדחו על פי תקנון האגודה. תודה לחברות בוועדת קבלת חברים חדשים: נעמה ארז, חנה טואג, נורית צדרבוים ורחלי אברהם איתן על פעילותן בנושא זה.
 
כתב העת "מאזניים"
שמחים לבשר כי חוברת ראשונה בעריכת ד"ר מתן חרמוני ראתה אור. 
חברי מועצת "מאזניים" ברשות ד"ר דורית זילברמן הינם: ד"ר יערה שחורי; רנה ורבין; פרופסור אביבה דורון; חיים פסח. כולם יחדיו עם ד"ר מתן חרמוני הגדירו פרמטרים של איכות. יחד עם זאת נתקבלה החלטה על שילוב "עורכים אורחים" אחת לשלושה גיליונות, במטרה להגדיל את מגוון היוצרים שיפורסמו. 
מועצת "מאזניים" ועורכה מאמצים את העיקרון שתבע אחד מחברנו הוותיקים, פרופ' עוזי שביט: "אגודת הסופרים העברים בישראל צריכה לפעול  לטובת הספרות ולא רק לטובת הסופרים".
 
מכון "גנזים"
מאמצים רבים מושקעים במכון "גנזים". אדיבה גפן, חברת הוועד נרתמה במלוא מרצה לנושא, ייסדה מועצה ציבורית ומארגנת פעילויות רבות וחשובות לשדרוג המכון והעמדתו על יסודות איתנים.
 
אירועים
נתקבלה החלטה לפתוח בשתי סדרות: הראשונה - "ערב לכבוד יוצרים בעלי תרומה מיוחדת בשירה ובתרבות", והשנייה - "אירוע הוקרה ליוצרים בעירם", בשיתוף עם הרשויות המקומיות.
בסדרה הראשונה נקבעו בשלב זה שלושה אירועים - הראשון לכבוד רפי וייכרט והשני לכבוד אמיר אור, בהנחיית אביחי קמחי, והשלישי 
לכבוד גלעד מאירי, בהנחיית מנחה אורח. יהיו אירועים נוספים בסדרה.
בסדרה השנייה נקבע אירוע ליוצר יעקב יעקב באזור מגוריו מבשרת ציון, בשיתוף עם הרשות המקומית, בהנחיית מנחה אורח. אירוע זה יכובד בנוכחותה של שרת התרבות.
בנוסף הורחב מעגל האירועים והתקיימו ונקבעו אירועים רבים ומגוונים, וביניהם: ציון יום האישה; ערב הומור (פורים); ערב לכבוד ביאליק עם צאת גיליון "מאזניים" (בעריכת ד"ר משה גרנות); ערב לכבוד אהוד בן עזר; הרצאה על יצירתו הספרותית של ואן גוך (עם היבטים להשתקפות יצירתו בספרות העברית); אירוע לציון יום השואה; אירוע לציון יום הזיכרון 
בשיתוף עם עמותת "לנצח אחי"; אירוע הוקרה לאורלי קסטל בלום; אירוע לכבוד משוררות צעירות בעריכת ובהנחיית לאגי משעול; ערב לכבוד האנתולוגיה "הלילה הזה כולו שירה" – שירים המעלים הרהורים על חג הפסח; ערב לזכרה של מלכה נתנזון ז"ל. 

פרס קוגל
השנה הוחלט כי פרס עיריית חולון לספרות יפה תשע"ו ע"ש ד"ר חיים קוגל, ראש העיר הראשון של חולון, יוענק לספרי פרוזה או ספרי שירה אשר יצאו לאור החל מ- 1 למאי 2014. 
ועדת השופטים נקבעה בשיתוף עם אגודת הסופרים העברים.
אגודת הסופרים רואה הישג בחידוש הפרס.
 
מפגשי משוררים - אירוע מרכזי לשבוע הספר בשיתוף "בית יד לבנים", ר"ג
השנה ייערך לכבוד שבוע הספר אירוע מרכזי בעל חשיבות רבה למעמדה ותדמיתה של אגודת הסופרים. האירוע יערך במעמד: ראש העיר רמת גן, מנהלת "בית יד לבנים"  ויו"ר אגודת הסופרים העברים. עורך ומנחה: 
אביחי קמחי ס. יו"ר האגודה. האירוע יכלול סדרת מפגשי משוררים 
שיערכו במקביל בשלושה מוקדים, כשבכל מוקד משוררת ומשורר: נועה שקרג'י  ואלי אליהו; ריקי דסקל וישראל בר כוכב; טל ניצן ועמיחי חסון. לאחריהם יערך מפגש מרכזי עם המשורר  מאיר ויזלטיר. הערב יתקיים בתאריך 21 ביוני 2016, ב"בית יד לבנים" רמת גן, בין השעות 19:00 – 22:00.  

הערה בשולי החדשות
הקדשנו זמן רב ומשאבים לשיפור חזותו הפנימית של בית הסופר וחדריו הפנימיים, כאשר את האחריות והיוזמה לאסתטיקה שלהם לקחה על עצמה דורית זילברמן, סגנית יו"ר האגודה בסיוע מ"מ יו"ר האגודה ומ"מ מנכ"ל. העבודה עוד רבה.
עורך,
אביחי קמחי
ס. יו"ר אגודת הסופרים


הוספת תגובה  הדפסה

 

 
תגובות הגולשים
 
 כל הזכויות שמורות לאגודת הסופרים העברים במדינת ישראל  

Powered by הקמת אתרים  קידום אתרים