סדנאות
  פעילות ילדים ונוער
  טורים אישיים
  מאמרים
  הודעות לעיתונות
  פרסים ותערוכות
  ספרים חדשים
  לזכרם

לקסיקון הסופרים

  אודות הלקסיקון
  דבר העורך
  אלפון
  חיפוש

מאזניים

  דבר העורך
  אודות מאזנים
  טופס הרשמה
  גיליונות מאזנים

חברים

  תנאי קבלת חברים
  תהליך ההרשמה
  טופס הרשמה
  זכויות חברים
  תעריפון מומלץ
  חדשות באגודה
  דרושים
סניפים
  סניף חיפה והצפון
 

חדשות אגודת הסופרים העברים - גיליון 3    >>

תאריך : 02/10/2016
מאת : אביחי קמחי

 

חברי אגודה יקרים,
אנו מתכבדים להגיש לכם בזאת את הגיליון השלישי של "חדשות האגודה".
 
דבר היו"ר 
אפתח בברכת שנה טובה, שנת בריאות ויצירה פורייה. 
בימים אלה מסכם ועד האגודה הנוכחי קרוב לעשרה חודשי פעילות נמרצת, תוך התארגנות חדשה ועמידה במאבקים ולחצים כבדים.

לצערי, נאלצנו להפחית לאחרונה את שטף הפעילויות ואף להורות לעובדי האגודה לצאת לחופשה ללא תשלום כפויה בחודש אוקטובר. עשינו זאת בלב כבד אבל מחוסר ברירה.
לצערי, עקב הניהול הכושל של האגודה, התחייבויותיה, תקציביה וכספיה, בשנים שקדמו לבחירת הועד החדש, ובפרט בשנים 2013 – 2015, נאלץ משרד התרבות לעצור את התמיכות לאגודה בשל התערבות אנשי החשב הכללי באוצר.
מ"מ יו"ר האגודה, עצמון יניב, שנטל על עצמו בהתנדבות לנהל את כספי האגודה ונכסיה ועושה עבודת קודש, מצא עצמו בפני שוקת שבורה ויחד אנחנו עמלים קשות מול אנשי האוצר ומשרד התרבות למציאת פתרונות שיתקבלו על דעת אנשי החשב הכללי במשרד האוצר.

באופן כללי אציין כי הגשנו למשרד האוצר תכנית הבראה לארבע שנים, במהלכן התחייבנו לחסל גירעון של כ – 800,000 ₪ הרובץ על האגודה, בהנחה שלא יתגלו לנו עוד התחייבויות וחובות שאיננו יודעים עליהם, כפי שקרה לנו בחודשים האחרונים.
אני רוצה להאמין שבימים הקרובים יישאו מאמצינו פרי ונגיע להבנות עם הרשויות הממשלתיות הרלבנטיות ונוכל להתארגן להכנת תכניות עבודה מסודרות לשנת 2017 מגובות בתקציב מסודר ואחראי.

אני מודה לחברות וחברי האגודה על התמיכה בוועד החדש ובפעילויותיו. סקירת פעילות מפורטת תמצאו בהמשך. הרחבנו בכמות משמעותית את הפעולות ורמתן, התחלנו לחדש קשרים עם סופרים ומשוררים מחוץ לישראל, אנו בשלבי סיכום קוד אתי שיכתיב את התנהגות חברי האגודה ועוד ועוד.  אני גם  שמח לראות את המספר הרב של כותבים המבקשים להצטרף לאגודה, כמו גם את התגובות הטובות שהאגודה מקבלת מכל הגורמים ומציבור היוצרים הרחב.

ושוב, שנה טובה ותודה.

כספים ונדל"ן
בחלוף תשעה חודשים מתחילת השנה העביר משרד התרבות לאגודת הסופרים רק 40% מכספי ההקצבות המגיעים לאגודה. מאז חודש מאי לא הועברו לאגודה כספים כלשהם ממשרד התרבות והספורט וזאת בשל הטענה כי הוצאות ההנהלה וההוצאות הכלליות (בעיקר בשל השכר הגבוה של המנכ"ל הפורש) חרגו מן המותר. בנוסף, אנו נתבעים להפחית ממה ששולם  לאגודה בשנת 2015 סכום הקרוב ל200,000 ₪. אם תמומש כוונה זו יהיה בכך כדי לשתק כליל את פעילות האגודה. עיקר המאמצים מופנים אפוא לסיכול הגזירה הזאת. הוגשו למשרד התרבות כל הדוחו"ת הנדרשים והוצגה תכנית הבראה מפורטת המראה כיצד יחוסל הגרעון המצטבר בתוך 3 עד 4 שנים. כמו כן הוצג דו"ח פעילות לתקופה ינואר-יוני 2016 המראה כי  תזרים הכספים מאוזן. 

החתירה להבראת האגודה, איזון תקציבה וחיסול הגרעון מושתתים בראש ובראשונה על הגדלת ההכנסות מחד גיסא וצמצום המשכורות המופרזות, בשים לב למשאבי האגודה, מאידך גיסא. 
חרף אי העברת הכספים הצלחנו לשלם עד כה מלוא משכורות העובדים אך אם לא יועברו כספים בימים הקרובים תשותק פעילות האגודה והיא לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה. 

תביעת המנכ"ל הקודם
המנכ"ל הפורש, מר ארנון פורת, עתר לבית הדין האזורי לעבודה בתביעה נגד האגודה בדרישה לשלם לו דמי פדיון חופשה המגיעים לו לטענתו. טרם הוגש כתב הגנה ואולם בדעת האגודה לדחות את תביעותיו של המנכ"ל הפורש ולהגיש נגדו תביעה שכנגד בגין נזקים שהסב לדעת האגודה לאגודה בתקופה שניהל אותה.

שיפור מראה הבניין
פנינו ליזם בבקשה לממן צביעה של חזית הבנין במהלך החודשים הקרובים כדי לשפר את חזותו; אנו מקווים שהוא ייענה לבקשה. השטחים הציבוריים בבית הסופר נוקו וסולקו ערמות של אשפה, פסולות ורהיטים שבורים.

הנגשה
הוחל בבדיקת החלופות להנגשת בית הסופר לציבור האנשים עם מוגבלויות. 
הגדלת ההכנסות
הושמשו שטחים שעמדו ללא שימוש כמקורות להגדלת הכנסות האגודה. 
נעשים מאמצים לאיתור מקורות מימון ותרומות (כמו גם להגדלת הכנסות האגודה) בד בבד עם נקיטת צעדי חסכון והתייעלות. 

שימור
אדריכל השימור של הבנין התבקש להכין הצעה ריאלית לשימור הבנין בהתאם להוראות השימור, והכול תוך קביעת שטחים לשימוש האגודה ועל פי צרכיה ואמצעיה. הפרוגרמה שהוכנה בעבר בניהולו של המנכ"ל (שהכנתה עלתה ממון רב) איננה ריאלית מבחינת ההוצאה הכרוכה במימושה ואיננה מייצרת אמצעי הכנסה לאגודה לצורך סיוע במימון פעולתה. 

תרומות
גם השנה הושגה תרומה אנונימית בסך 50,000 ₪ לסיוע לחברים במצוקה. הודעה על נהלי הבקשה והקריטריונים תתפרסם בקרוב.

כתב העת "מאזניים" 
גיליון שני של "מאזניים" יצא לאור. בין היתר, מתפרסמים בו לראשונה חומרים שטרם ראו אור מהארכיון של אברהם הפנר. 
בגיליון החדש אין סקירה קצרה אודות ספרים חדשים שיצאו לאור; החברים מוזמנים לשלוח את המידע על ספריהם למזכירות ואנו נפרסם את הסקירה בניוזלטר לידיעת כל חברי האגודה. תתפרסם בנושא הודעה מיוחדת.
התקיים ערב מוצלח וייחודי בעיריית תל אביב שהוקדש ל"מאזניים", בו קראו שבעה סופרים מיצירותיו של דן צלקה, סופר שלצערנו לא זכה לקבל את המקום הראוי לו.

מימון ל"מאזניים"
אושר מימון של מפעל הפיס להפקת חוברת מיוחדת של "מאזניים" לכבוד הסופר יוסף חיים ברנר. החוברת תצא לאור לקראת סוף השנה ובמקביל לחלוקת פרס ברנר. 

מכון"גנזים" 
בימים אלה התחלנו ב"גנזים" את  מלאכת  הדיגיטציה - צעד ראשון בהעלאת הארכיונים לאינטרנט (הודות לתמיכת מפעל הפיס).
היוצר ישראל אלירז הוריש ל"גנזים" ארכיון רב ממדים. קיבלנו את ארכיונו של יוסי שריד וכן חלקי ארכיונים והשלמות לארכיונים של היוצרים: איל מגד, רבקה מרים, דורון ברנשטיין, אדיבה גפן, נפתלי טוקר, ישורון קשת; כמו כן התקבל אוסף מכתבים של שושנה חן-זהבי אל המשוררת זלדה. הצלחנו להציל חלקי ארכיון של יצחק אוורבוך-אורפז שנזרקו לרחוב לאחר מותו ונאספו (מפתח ביתו) ע"י עובדי "גנזים".
בחודשי הקיץ זכינו לעניין רב ולמספר גדול של סופרים, חוקרים, סטודנטים ואורחים שבאו לעשות עבודתם במכון גנזים. הרחבנו את שעות הפעילות (08:00 – 15:00).
בבלוג של "גנזים"  תמצאו פרסומים, שנערכים על ידי יצחק בר יוסף. הנכם מוזמנים להצטרף לרשימת החברים בפייסבוק 
https://www.facebook.com/GInstitutearchive 
בראשית חודש אוקטובר תיפתח במוזיאון ארץ ישראל תצוגה של מבחר כתבי יד של יוצרים שארכיוניהם מופקדים ב"גנזים". המבחר כולל 14 תעודות וטקסט הזמנה פרטים יפורסמו בקרוב.

מימון ל"גנזים"
אושר מימון של מפעל הפיס לביצוע סריקות ודיגיטציה  על ידי מכון גנזים של אגודת הסופרים בסך 114,000 ₪.

אירועים ויוזמות 
במסגרת הסדרה, "ערב לכבוד יוצרים בעלי תרומה מיוחדת בשירה ובתרבות", בהנחיית ועריכת אביחי קמחי נערכו ערבים למשוררים רפי וייכרט, אמיר אור וגלעד מאירי. הסדרה זוכה לשבחים ובחודשים הקרובים מתוכננים ערבים למשוררים: אגי משעול, ישראל בר כוכב, רוני סומק וחמוטל בר יוסף. 

במסגרת הסדרה "אירוע הוקרה ליוצרים בעירם", בשיתוף עם הרשויות המקומיות, נערך ערב למשורר יעקב יעקב במקום מגוריו במבשרת ציון, בשיתוף עם הרשות המקומית ובנוכחותה של שרת התרבות. במסגרת הסדרה מתוכנן ערב ליוצר משה אוחיון בשיתוף עריית דימונה.

במסגרת יוזמות מיוחדות נערך אירוע מרכזי של מפגשי משוררים עם קהל בשיתוף יד לבנים ר"ג. באירוע התארחו 7 משוררים מובילים שנפגשו בזוגות לפגישה אינטימית עם קהל. האורח המרכזי היה המשורר מאיר ויזלטיר ואת האירוע ערך והנחה אביחי קמחי.

מאז צאת גיליון החדשות הקודם (חודש מאי) נערכו אירועים רבים וביניהם: אירוע הוקרה לסופרת אורלי קסטל בלום בעקבות זכייתה בפרס "ספיר"; אירוע לכבוד משוררות צעירות (כולנה) בעריכת ובהנחיית לאגי משעול; ערב לזכרה של מלכה נתנזון ז"ל; אירוע לציון "יום האישה הבינלאומי" בעריכת ובהנחיית מיכל דורון ;ערב לציון יום השואה, בעריכת ובהנחיית יעקב ברזילי; ערב לציון יום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות איבה בשיתוף עם עמותת "לנצח אחי"; ערב לכבוד ספרה של איריס אליה כהן "גלבי"; ערב בנושא "שירה בצל טרור", בעריכת ובהנחיית אילן ברקוביץ'; אירוע לכבוד ט"ו באב, בעריכת ובהנחיית ציפי שחרור; ערב לציון יום השנה לפוגרום בקילצה, בעריכת ובהנחיית לאה הרפז ;הרצאה של עו"ד נילי ורקר  בנושא: "הגנה על זכויות המחבר"; ערב בנושא עורכים ספרותיים, בהנחיית יערה שחורי; טקס הענקת תעודות למצטיינים בתחרות הכתיבה הארצית בבתי ספר יסודיים, ע"ש יצחק , פרידה ואברהם לוין ז"ל, בניהול ובהנחיית ריקה ברקוביץ; טקס הענקת תעודות למצטיינים בתחרות הכתיבה הארצית לתלמידי החטיבה העליונה, ע"ש חיים, שושנה ואפי מליק ז"ל, בניהול ובהנחיית יהודית מליק-שירן; ערב בנושא קידום ספרים לפסגה ב"אמזון", בהנחיית דורית זילברמן; וכן אירועים בסדרות של וילהלמינה ("מפגש שיר"), אסתר ויתקון ("שירה קצרה"), דליס ("גלופה ראשונה") ומרינה ליאם מנשרוב (נושאים חופשיים). 

בנוסף, במסגרת יוזמה חדשה נערך מפגש בין העיתונאית והסופרת רותי קרן לבין הסופרת סביון ליברכט. יוזמה זו תימשך בכפוף לתקציב. 

במסגרת יוזמה מיוחדת של דורית זילברמן, חנכה הסופרת אורלי קסטל בלום את חדר הכתיבה בבית הסופר, על שם שאול טשרניחובסקי; החדר מרוהט בריהוט המקורי של המשורר. 

ביוזמתה של דורית זילברמן ייערכו ערבי פרוזה שיעסקו בנושא נבחר, וכן ראיון "אחד על אחד" עם סופר שספרו יצא לאור לאחרונה.

בנוסף, מתוכננת סדרת הרצאות שתיקרא "מונולוגים מן הבית". הסדרה מיועדת לצאת לפריפריה ובה ירצו שמונה סופרים. בהרצאות ישולבו קטעי תיאטרון קולנוע ומוסיקה. 

שיתוף פעולה עם ספריית "הקורא העברי" בניו יורק תוליד בקרוב פנייה לסופרים להרצות בעברית, לילדים ולמבוגרים, בפני ישראלים המתגוררים שם.

מתוכננת סדרת פגישות עם הרב גלעד קריב, מנכ"ל התנועה ליהדות מתקדמת בישראל, בהשתתפות סופרים, משוררים, ומוזיקאים, בעריכת ובהנחייה ציפי שחרור. 

ב"בית הסופר" מתוכננות סדנאות כתיבה עם המשורר והסופר, אמיר אור; המשוררת והסופרת, ציפי שחרור; והסופרת והמחזאית אורנה עאקד (עיבוד יצירה ספרותית למחזה). 

פרסים 
נקבע תקנון לפרס חדש, ביוזמה של דורית זילברמן - פרס הסיפור הקצר שייוחד לגיל השלישי, בשיתוף עם יו"ר הסתדרות העובדים מר אריאל יעקובי. בפגישה עם עמותת גמלאי הפנסיה התקציבית ברחובות סוכם על עקרונות הפרס: שלושה פרסים ראשונים, שכר שופטים וטקס. ההסתדרות היא שתפרסם את התחרות.

פרס קוגל החשוב קם לתחייה; טקס חלוקת הפרסים נערך בצורה מכובדת מאוד בחולון. הצלחתו נמדדת בכמות עצומה של ספרי פרוזה ושירה שהתקבלו. 

אנו בעיצומה של העבודה על חלוקת פרס ברנר 2016 (תשע"ו); זהו הפרס הספרותי המרכזי של אגודת הסופרים העברים ונחשב לאחד מן הפרסים היוקרתיים ביותר בספרות העברית. לאחר פרסום ההודעה על הפרס לכל הציבור באתר אגודת הסופרים, במודעה בעיתון "הארץ", וכן במיילים אישיים לחברי אגודת הסופרים ולהוצאות הספרים, זרמו במשך כל חודש אוגוסט יצירות ספרותיות שנשלחו על ידי סופרים והוצאות ספרים. היצירות הגיעו לבית הסופר, ובראשות הצוות נקלטו ונרשמו. תהליך השיפוט החל בתחילת ספטמבר. שמות השופטים יישמרו בסוד עד לאחר ההודעה על הזוכים. 

פרס ברנר השנה, בתמיכת רחל ומשה ינאי, הוא בסך 100,000 ₪. פעם בשלוש שנים פרס ברנר הוא כפול, גם לפרוזה וגם לשירה. פרס ברנר 2016 יחולק הן לספר פרוזה שיצא לאור בשנה האחרונה (בסך 50,000 ₪) והן לספר שירה שיצא לאור בשלוש השנים האחרונות (גם כאן הפרס הוא בסכום כולל של 50,000 ₪). הפרס יחולק בטקס חגיגי, ועל מועד טקס הפרס נודיע בהמשך. 

ועד האגודה מודה לעובדי אגודת הסופרים ומתנדביה, בראשותה של מ"מ מנכ"ל, רונית כהן, על עבודתם המסורה.

אנו מאחלים לכל חברי האגודה שנה טובה ומאושרת, שנת בריאות והמשך יצירה יפה.

עורך,
אביחי קמחי
ס. יו"ר אגודת הסופריםהוספת תגובה  הדפסה

 

 
תגובות הגולשים
 
 כל הזכויות שמורות לאגודת הסופרים העברים במדינת ישראל  

Powered by הקמת אתרים  קידום אתרים