סדנאות
  פעילות ילדים ונוער
  טורים אישיים
  מאמרים
  הודעות לעיתונות
  פרסים ותערוכות
  ספרים חדשים
  לזכרם

לקסיקון הסופרים

  אודות הלקסיקון
  דבר העורך
  אלפון
  חיפוש

מאזניים

  דבר העורך
  אודות מאזנים
  טופס הרשמה
  גיליונות מאזנים

חברים

  תנאי קבלת חברים
  תהליך ההרשמה
  טופס הרשמה
  זכויות חברים
  תעריפון מומלץ
  חדשות באגודה
  דרושים
סניפים
  סניף חיפה והצפון
 

חדשות אגודת הסופרים העברים - גיליון 6    >>

תאריך : 11/08/2017
מאת : צוות חדשות האגודה

 

8 באוגוסט 2017

חדשות אגודת הסופרים העברים - גיליון 6

חברות וחברי אגודה יקרים,

אנו מתכבדים להגיש לכם בזאת את הגיליון השישי של "חדשות האגודה".

דבר היו"ר

במושגי מרוץ השליחים שבתחרויות האתלטיקה הקלה, אנחנו נכנסים לישורת האחרונה של תקופת כהונת הוועד הנוכחי. למרות השינוי בתקנון לפיו משך הכהונה יהיה ארבע שנים, החליט ועד האגודה, להחיל את השינוי רק מהקדנציה הבאה ולקיים את הבחירות בחלוף שנתיים ממועד הבחירות האחרונות. משמע, הבחירות החדשות תתקיימנה בנובמבר שנה זו.

חברי הוועד, בעלי התפקידים, יפרטו בהמשך את הפעילויות שבתחום יוזמתם, והיו רבות וחשובות כאלו בשלושה החודשים האחרונים. מי שהצליח לעקוב אחרי קצב ורצף הפעולות הבחין וודאי שכמעט מדי ערב התקיימו פעילויות ב"בית הסופר" בתל אביב ולעתים אפילו יותר מאירוע אחד בערב. גם הפעילויות מחוץ לתל אביב צברו תנופה וחברי הוועד השתדלו להשתלב גם בפעולות ברחבי הארץ שאורגנו ונתמכו על ידי האגודה. ברצוני לציין ולשבח את הפעילויות של חברינו בחיפה, בנתניה ובמודיעין. משמעות עומס הפעילויות היא שהצוות המצומצם שמוביל את האגודה בשגרת היום יום עומד בלחצים גדולים ותודתי נתונה לנירה תובל, שמקדישה שעות רבות  באהבה ובתשוקה לקידום הפעולות, למעין – המזכירה היחידה שמהווה את הכתובת המרכזית לפניות ולפעילות האדמיניסטרטיבית, למאיר עוזיאל, ולשאר העובדים.

ברצוני לציין ולהדגיש מספר נושאים מרכזיים שעסקנו בהם לאחרונה באינטנסיביות, וזאת בנוסף לפעילות השוטפת ולעמידה ביעדי תכנית ההבראה בת ארבע השנים עליה  חתמנו והתחייבנו בפני  משרד התרבות ומשרד האוצר:

עסקת הנדל"ן ופרויקט שימור בית הסופר

הנושא הזה נכנס לתאוצה גבוהה בשל לחצי היזם ורצונו לממש את זכויותיו החוזיות. הנושא יפורט בהמשך. אחרי למעלה משנה, שעצמון יניב ואנוכי עוסקים בנושא מדי יום ביומו ומקיימים פגישות, ישיבות ודיונים ארוכים וממושכים עם היזם ונציגיו, עם אנשי השימור בעיריית תל אביב, עם אדריכלים שונים ועוד, אני יכול לקבוע באופן חד משמעי, שמימוש החוזה כלשונו כדרישתו המפורשת של היזם, יפגע קשות באגודה. הכספים המיועדים על פי החוזה לצורך שימור ושיפוץ מבנה בית הסופר רחוקים מלספק את הדרישות המינימאליות של האגודה ושל בית הסופר. אנחנו עושים מאמצים עצומים, בלי כל סיוע חיצוני (באשר אין לאגודה אפשרות לממן סיוע כזה), גם ברמה המשפטית וגם ברמה הציבורית, להגיע למצב שמבלי שהדרישות המינימאליות של האגודה תתקבלנה – לא יינתן היתר בנייה לבניין המגורים שעומד להיבנות על השטח. השנה–שנתיים הקרובות תהיינה בעלות משמעות קריטית לעתיד בית הסופר והאגודה בהיבט זה.

ניהול הקשר עם משרד התרבות ומשרד החינוך

אנחנו עושים מאמצים כבירים לפתח את מערכת היחסים בין האגודה לבין משרדי הממשלה הרלבנטיים לנו, ובעיקר עם משרד התרבות. אנחנו מקדישים זמן רב למפגשים ולתקשורת עם ראשי משרד התרבות מרמת שרת התרבות, דרך ראשת מנהל התרבות ועד למחזיק תיק הספרות במנהל, וכן עם גורמי סל תרבות ועוד. שמירת הקשר היום יומי וצירוף ההוכחות של פעילות ונוכחות מתמדת בסצנה הספרותית בארץ נחוצים על מנת שנוכל לדרוש את הכספים המגיעים לנו בדין, לעכב גזרות שונות ומשונות ועוד. בעניינים שעלו על הפרק, האגודה הייתה היחידה שהגישה תזכיר מסודר ובו הצעות בנושא תשלומים בגין השאלות ספרים הספריות ואני הופעתי בפני הוועדה שהקימה שרת התרבות בראשות הפרופסור חביבה פדיה והצגתי את עמדות כל סופרי ישראל ומשורריה. בנוסף, העברנו תזכיר מפורט לשרת התרבות ובו הצעה לחקיקת חוק מעמד הסופר.

פתיחת ערוצי פעילות חדשים

אנחנו עושים מאמצים רבים לשלב רבים  מהחברים באירועים גם מחוץ לבית הסופר. כך למשל, יזמנו את מרתון שירי האהבה בפסטיבל המשוררים במטולה, בו הופיעו כ–40 חברי האגודה (אף העמדנו אוטובוס להסעת המעוניינים). הייתה זו פריצת דרך שרבות דובר עליה. דוגמה אחרת היא האירוע של "קוראים ביאליק בכיכר" ברמת גן, שהאגודה ארגנה יחד עם עיריית רמת גן. אנחנו מקיימים מגעים עם רשויות מקומיות רבות לקיום פעילויות משותפות כאשר החלק הספרותי יהיה באחריות האגודה, ואנו מקווים מקווה שבקרוב, חלקם יבשיל לפסטיבלי ספרות מקומיים.

הפעילות הזו מאפשרת לנו לפתוח מגוון ערוצים לשילוב סופרי האגודה ומשורריה בפעילויות שונות, כמובן במגבלות הידועות.

 

כל אלה ועוד, הביאו לכך שגם סופרים ומשוררים, שטרם הצטרפו לאגודה, החלו לראות בנו כתובת לכל בעיות ומצוקות הסופרים בתקופה האחרונה ואנו מוצפים מדי יום בקשת רחבה של בקשות להתערבות ולטיפול מטעמנו בשאלות הנוגעות לספרות ולסופרים.  אין לי ספק, שבעתיד הקרוב וכאשר קצת "ירווח" לנו, יהיה על האגודה להתארגן אחרת כדי שתוכל לתת מענה לשלל הבעיות בפניהן ניצב ציבור הסופרים והמשוררים בארץ.

 

ברצוני שוב להודות לכל החברות והחברים שתרמו מזמנם היקר להצלחת הפעולות שבוצעו ולגיבוי הרחב שאני מרגיש שאנחנו מקבלים יום יום, שעה שעה מהחברים.

 

ניהול כספי ותכנית הבראה 

באסיפה הכללית שתתקיים ביום 15.8.2017 יתבקשו חברי האגודה לאשר את הדו"חות הכספיים לשנת 2016. הדו"חות הכספיים מלמדים כי ממאזן גרעוני של כ-170,000 ₪ בשנת 2015 עברה האגודה למאזן חיובי אשר מביא את החוב המאזני המצטבר של האגודה אל מתחת ל25% מהיקף התקציב. תוצאה זו מהווה עמידה בתנאי תכנית ההבראה הקשה שהאגודה קיבלה על עצמה ומונעת מינוי חשב מלווה, כפי שנדרש על ידי משרד האוצר כתנאי להעברת כספי תמיכה.

זו הפעם הראשונה משך שנים רבות שאגודת הסופרים מסיימת שנה תקציבית במאזן חיובי וללא גירעונות. יצויין כי ביטול הגרעון וצמצום הגרעון הנצבר לא באו על חשבון הפעילות השוטפת. מספר האירועים והיקפם עלה ומספרם הכולל של חברים ולא חברים שהשתתפו באירועי האגודה עלה באופן משמעותי לעומת השנים הקודמות.

בשנת 2017 האגודה מאוזנת תקציבית. מאז נכנס הוועד המכהן לתפקידו שולמו כל משכורות העובדים במועדן, הופרשו כל הסכומים הנדרשים לקופות הגמל ולקרנות ושולמו דמי הבראה מלאים כדין. אין לאגודה חובות מצטברים לספקים כלשהם ואין קווי אשראי בתשלומים. האגודה מתפקדת באחריות תקציבית ועומדת בכל יעדיה.

בתכנית החודשים הקרובים, ולאחר שחדר הישיבות חידש את פניו, אנו מתכננים לשפר את חזות אולם טשרניחובסקי וכן לשקם את פסנתר הסטנווי הוותיק, שבחודש נובמבר השנה ימלאו לו 90 שנה.

 

כתב העת "מאזנים"  

הגיליונות האחרונים של מאזניים התאפיינו בתשבץ רחב ומגוון של פרוזה, שירה ומסה.

פרסמנו שירים של משוררים בתחילת הדרך, כמו ברק דאיה וגל עזרן, ושירים של משוררים צעירים שהחלו לתפוס מקום מרכזי, כמו עומר ולדמן, אורין רוזנר ואורית פוטשניק.

בתחום הפרוזה פרסמנו סיפורי ביכורים, דוגמת זה של מאיה גז, לצד סיפורים של סופרים מובילים, כמו רועי חן.

בתחום המסה ביקשנו להדק את הקשר בין תחומי היצירה והאקדמיה וכך מתפרסמות מסות של ד"ר חיים וייס וד"ר סבטלנה נטקוביץ.

פרסמנו גם תרגום ראשון לעברית של יצירת פרוזה מאת המשורר הפלסטיני החשוב טהא מוחמד עלי.

גיליון ברנר הפגיש מבקרים צעירים, כמו אוראל שארפ ויהונתן דיין, עם מבקרים ותיקים יותר, כמו מנחם פרי וחיים פסח, וסופרים בני דור הביניים, כאסף ענברי ומתן חרמוני. זאת, לצד הרחבה משמעותית לפרסום של חברי האגודה שפרסמו ב'מאזנים' שירים, סיפורים ומסות. לאור בקשות רבות של החברים, בגיליון דצמבר יינתן דגש רב ליצירות של חברי האגודה. הגיליון יערך ע"י עורך אורח כפי שכבר נקבע בעבר.

כמו כן בסוף כל גיליון של מאזניים שובץ מדור המציין את אירועי האגודה והמשתתפים בהם וכן מדור ביבליוגרפי של ספרים חדשים הרואים אור, כשירות לחברי אגודת הסופרים בלבד.

כתב העת 'מאזנים', בעריכת ובהנחיית מתן חרמוני, התארח בבית הקונפדרציה במסגרת פסטיבל "עת לכתבי עת" – שעסק בתמורות הספרותיות המרתקות שעוברת התרבות הישראלית.


מכון "גנזים"

בראש המכון עומדת חברת הוועד המנהל, אדיבה גפן, והיא מנהלת אותו בפועל.

ארכיונו של הסופר גדעון תלפז, שנפטר לפני כשנה, הועבר לגנזים על ידי אחותו.

ארכיונו העשיר של המשורר נתן יונתן הועבר בשלמותו לרשות ארכיון גנזים.

עלה לאוויר האתר החדש והמשופץ של ארכיון גנזים; כולכם מוזמנים להיכנס ולשוטט בדפי הסופרים ולהתרשם. כתובת האתר: gnazim.orgוהוא נמצא עדיין בעבודה; אנו ממשיכים להעשיר אותו.

התקיים סיור ראשון בארכיון, בהדרכת יצחק בר יוסף, בו נכחו ותיקי אגודת העיתונאים, ביניהם יחזקאל אדירם, משה טימור איש הרדיו, עיתונאים ועוד. לאור הצלחת הסיור והתגובות המרגשות הוחלט לפתוח את הארכיון לסיורי קבוצות.

התחלנו שיתוף פעולה עם הספרייה הלאומית. פוסטים מהאתר שלנו עוברים לאתר שלהם וזוכים שם לתפוצה גדולה.

חוקרים מהעולם ממשיכים לפקוד את הארכיון; כך הגיעו לארכיון העיתונאים מרטין מיון מפריז, נתנאל דויטש מסנטה קרוז ואיתן מיכאל משיקגו.

הסרט על אבות ישורון צולם במכון ובתו של המשורר, הלית ישורון המתנדבת בגנזים ומטפלת בארכיון שלו, הציגה את הארכיון בסרט.

מכון 'גנזים' ימשיך בפעילותו לשם שימור עזבונם של יוצרים וחשיפתם לציבור הרחב.

 

 

אירועים ויוזמות

במסגרת הסדרה, "ערב לכבוד יוצרים בעלי תרומה מיוחדת בשירה ובתרבות", בהנחיית ובעריכת אביחי קמחי, נערכו עד כה תשעה ערבים (האחרונים – למשוררות פרופ' אביבה דורון, בעריכת והנחיית פרופ' עוזי שביט, ולחוה פנחס כהן, בעריכת ובהנחיית אביחי קמחי). 

 

במסגרת הסדרה "אירוע הוקרה ליוצרים בעירם", בשיתוף עם הרשויות המקומיות, נערך ערב שלישי בסדרה למשוררת רחל איתן בעירה – מודיעין, בהנחיית צדוק עלון ובמעמד ראש עיריית מודיעין.

 

אגודת הסופרים שותפה לפרויקט "ימי תרבות" של מפעל הפיס, שיתקיימו בספטמבר השנה. במימון מפעל הפיס ועל פי תיאום עם דרישותיו, אנו שולחים כ-8 סופרים לפגישות עם קהל ביישובים שונים, בעיקר בפריפריה. השתתפות אגודת הסופרים מופיעה בכל פרסומי הפיס הקשורים לנושא. 

 

"זה מקרוב באו" - האגודה בשיתוף עם 'גנזים' החלה בסדרת אירועי הוקרה המוקדשים ליוצרים אשר עיזבונם הועבר לאחרונה על ידי בני משפחתם  למשמרת ל"מכון גנזים" של אגודת הסופרים העברים. נערך הערב הראשון לסופרת שושנה שבבו (1910 - 1992), בהנחיית בני ציפר,  ומתוכננים ערבי הוקרה למשורר והמתרגם יונתן רטוש (1908 - 1981), וכן ליוסי שריד (1940 - 2015) - סופר ומשורר, מדינאי.

 

מיזם חדר כתיבה בהשראת טשרניחובסקי: חברי אגודת הסופרים (בלבד) כותבי פרוזה הזקוקים למקום כתיבה, כבר החלו להגיש מועמדותם. במהלך אוגוסט תוקם ועדה אשר תחליט מי יזכה בחדר ל-3 חודשי כתיבה.

 

מאז צאת גיליון החדשות הקודם נערכו אירועים רבים וביניהם:

דרך הספרות וההגות אל החינוך והנפש: יום עיון ותערוכה לכבוד פרופ' אדיר כהן בהגיעו לגבורות;

 

במסגרת יריד הספרים הבינלאומי בירושלים – סופרים ומשוררים מישראל, חברי האגודה, וכן סופרים ומשוררים מן העולם קוראים מיצירותיהם, בהנחיית דורית זילברמן;

 

במסגרת פסטיבל מטולה לשירה: (1) נערך פאנל משוררים לזכרו של אורי ברנשטיין, בעריכת ובהנחיית צביקה ניר; (2) נערך מרתון שירי אהבה – חברי האגודה קוראים משיריהם, בעריכת ובהנחיית צביקה ניר;

 

הפנינג מפגשי סופרי ילדים עם הורים וילדים (בחול המועד פסח ב'בית הסופר'), בהשתתפות סופרי ילדים וילדים כותבים;

 

אירוע מחאה נגד גל האלימות כלפי נשים, בעריכת ובהנחיית צביקה ניר;

 

ערב לכבוד 55 שנות יצירה וגבורות למשורר יחיאל חזק, בעריכת ובהנחיית רפי וייכרט;

 

רב שיח לציון יום השואה - השתקפות השואה ביצירות של בני הדור הראשון ובני הדור השני, בעריכת צביקה ניר ובהנחיית משה אוחיון;

 

רב שיח לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - 'אלמנות מערכות ישראל', בעריכת ובהנחיית צביקה ניר;

 

מחווה למשורר מרדכי גלדמן (בשיתוף תאטרון יפו), בהנחיית אביחי קמחי;

 

ערב מיוחד - "הכתב והמגדר – הנסתר והנגלה בחוויה הנשית"; רבקה נרדי ומיכל דורון בערב המחבר בין הפסיכולוגיה הנשית לבין גרפולוגיה;

 

ערב מיוחד  - סופרים ומשוררים קוראים ביאליק בכיכר, בהנחיית צביקה ניר, ובמעמד ראש עיריית רמת גן;

 

ערב מיוחד לשבועות – "נעמי ורות 2017 - על כלות וחמיות", בהפקת אביבית לוי ובהנחיית נירה תובל; 

 

ערב מיוחד - 'הבזקים של תפיסה מדויקת': מה שבין שירה, מוזיקה ומחשבות, מבוסס על ספר השירה של בן נרדי;

ערב מיוחד – "על אהבה ופרידה, קריאה בשיריהן של ורדה שפין-גרוס ודנה שוכמכר";

 

ערב מיוחד – "קינאת סופרות תרבה אחווה", גלי צבי-ויס וצביה גולן;

 

ערב מיוחד – "זיכרונות מ"בית הספר", בהפקת ובהנחיית מוטי גלזר;

 

פאנל - זוכי תחרות הסיפור הקצר של "הארץ";  בהשתתפות שופטי התחרות: צביקה ניר, תמר מרין, נוית בראל, והזוכים: זיוה ברכה גדרון, אבישי חורי, נילי גפן;

 

אירוע לציון ארבע שנים להיווסדות של כתב העת "נתיבים", בעריכת נעמה ארז ושמעון רוזנברג;

 

השקת הספר "בקש את אותו הדבר בשביל כולם" מאת המשוררת האוקראינית קתרינה בבקינה ובנוכחותה; תרגם מאוקראינית: אנטון פפרני;

 

השקת הספר "תקוה מתחת לשמש אפורה" מאת המשוררת אנה בלנדיאנה ובנוכחותה; תרגום מרומנית: משה ב. יצחקי.

בנוסף:

נערך טקס חלוקת תעודות הצטיינות לזוכי תחרות הכתיבה הארצית לשנת 2017 בין תלמידי בתי ספר יסודיים, ביוזמת ריקה ברקוביץ';

נערך טקס תחרות הכתיבה הארצית לנוער על שם חיים, שושנה ואפי מליק, בהנהלת יהודית מליק שירן;

נערך טקס קבלת חברים חדשים במעמד יו"ר האגודה, צביקה ניר ויו"ר הוועדה לקבלת חברים חדשים, מישל חדד, בהנחיית עצמון יניב;

כמו כן נערכו השקות לספריהם של נורית צדרבוים, הרצל חקק, בלפור חקק, עפרה קליגר, וובעלם טזזו מקונן, אביבה תומר-ענברי ופנחס ענברי, מאיה הובני; וכן ערב מיוחד להשקות ספריהם של איטה חזן ויפעת גדות, בהוצאת "בת-אור", בהנחיית יהודית מליק-שירן.

בנוסף נערכו אירועים במסגרת "שירה קצרה", בעריכת ובהנחיית אסתר ויתקון"; "מפגשיר", בעריכת ובהנחיית וילהלמינה; "גלופה ראשונה", בעריכת ובהנחיית דליס; ו"עמדת שיר", בעריכת רן יגיל ודוד ברבי ובהנחיית רן יגיל.

סניפי האגודה בירושלים, חיפה ומודיעין המשיכו בפעילותם הענפה. 

תוכניות לעתיד הקרוב:

יערך מפגש עם סופרים מהודו בשבוע הראשון של ספטמבר 2017;

יערך ערב בעקבות סיפורים נפוליטנים - על איטליה בספרות העברית;

מפגש עם סופרים מאתיופיה החל להתרקם.

 

תמיכות ופרסים

כמו בשנים קודמות, גם השנה התקבלה תרומה לאגודת הסופרים לצורך תמיכה בסופרים ומשוררים שנמצאים במצוקה כלכלית. כמו בפעמים הקודמות זו תרומה בעילום שם. קול קורא לסופרים לפנות לקבלת התמיכה יצא אל כל חברי אגודת הסופרים וכן פורסם באתר אגודת הסופרים. אם חברי אגודת הסופרים זקוקים לכך או מכירים מי שזקוק לכך ניתן לפנות למייל:

Siyua.sofrim@gmail.com. הפניות תהיינה חסויות. ניתן לפנות גם באופן אישי וחסוי לצביקה ניר, יו"ר אגודת הסופרים. יו"ר ועדת התמיכה, מנחם פאלק, וחברי הוועדה ידונו בפניות. הכוונה היא לממש את התמיכות לקראת ראש השנה וחגי תשרי.

מתחילות ההכנות לפרס ברנר 2017. בימים אלה אנו מצפים להעברת כספי התרומה של רחל ומשה ינאי לצורך קיום הפרס. עם העברת כספי התרומה נעבור לשלב בו תצאנה הודעות על משלוח ספרים מועמדים לפרס. על פי מדינות פרס ברנר, הפרס יחולק בכל שנה לספר פרוזה שיצא לאור בשנה האחרונה,  ואחת לשלוש שנים - גם לספר שירה שיצא לאור בשלוש השנים האחרונות. כזכור, בשנה שעברה חולק פרס ברנר הן לספר שירה והן לספר פרוזה. הפרס השנה הוא לספר פרוזה, וכן חידוש בפעם הראשונה: סכום התרומה הועלה כדי להעניק פרס גם לספר ביכורים. 

 

הערכות לבחירות

האסיפה הכללית תתכנס ביום שלישי 15.08.17 בשעה 18:00 (יצאה הזמנה נפרדת).

הבחירות לאגודת הסופרים יתקיימו ביום שלישי 14.11.17; יצאו הודעות מפורטות בהמשך.

חברי ועדת הבחירות: יו"ר – עו"ד מישל חדד; עו"ד ורדה שפין גרוס; עו"ד קובי ניסים; תמרה אבנר; וענת זגורסקי שפרינגמן.

 

בברכת קיץ נעים ובטוח,

העורך, אביחי קמחי, ס. יו"ר אגודת הסופרים


הוספת תגובה  הדפסה

 

 
תגובות הגולשים
 
 כל הזכויות שמורות לאגודת הסופרים העברים במדינת ישראל  

Powered by הקמת אתרים  קידום אתרים