סדנאות
  פעילות ילדים ונוער
  טורים אישיים
  מאמרים
  הודעות לעיתונות
  פרסים ותערוכות
  ספרים חדשים
  לזכרם

לקסיקון הסופרים

  אודות הלקסיקון
  דבר העורך
  אלפון
  חיפוש

מאזניים

  דבר העורך
  אודות מאזנים
  טופס הרשמה
  גיליונות מאזנים

חברים

  תנאי קבלת חברים
  תהליך ההרשמה
  טופס הרשמה
  זכויות חברים
  תעריפון מומלץ
  חדשות באגודה
  דרושים
סניפים
  סניף חיפה והצפון
 

ברכת שנה טובה    >>

תאריך : 20/09/2017
מאת : צביקה ניר, יושב ראש

 

כ"ז אלול תשע"ז 18.09.17

חברות וחברי האגודה היקרים!

בשם ועד האגודה ובשמי אני, שלוחה לכם ברכת שנה טובה. תהא השנה הבאה עלינו לטובה שנת שגשוג לכלל סופרי ישראל ומשורריה.

אגודת הסופרים מסיימת שנת פעילות עמוסה בכל תחומיה עיסוקיה ופותחת את השנה החדשה בשני אירועי מחווה מרכזיים לסופר ס.יזהר ז"ל ולמשורר אמיר גלבוע ז"ל. האגודה שועטת קדימה ובו בזמן איננה שוכחת את גדולי הכותבים בשפה העברית שמורשתם נר לרגלי כל הכותבים, וותיקים וצעירים כאחד.

השנה הקרובה תהיה שנה מכרעת לגבי "בית הסופר". היזם הנוכחי שרכש מהיזם הקודם שחתם את החוזה עם האגודה, פועל במלוא הקיטור לממש את בניית בנין המגורים ומפעיל על עיריית תל אביב ועל האגודה לחצים כבדים לקידומה. נכון למועד זה, לא התאפשר לנו להציג פרוגראמה לשימור ושיפוץ מבנה בית הסופר עקב אילוצי החוזה הקשה עליו חתמה האגודה בזמנו והעובדה המצערת כי הכספים שהוקצו לכך בחוזה, לא יספיקו להקמת מבנה בית סופר מתקדם שיענה לצרכים המינימאליים של האגודה ופעילויותיה.

אנחנו צריכים להיערך בכמה וכמה רמות. החל מהרמה המשפטית, עבור לרמה הכספית וכלה ברמה הארגונית. מתן היתר בנייה ליזם, משמעותו תהיה יציאה של מוסדות האגודה מבית הסופר לתקופת העבודות. עלינו יהיה לאתר מקומות אלטרנטיביים ולנהל לוגיסטיקה מורכבת במגמה להמשיך את הפעילות ברמה גבוהה ובו בזמן לעמוד בתכנית ההבראה עליה חתמנו.

על חברי הוועד החדש, שייבחרו בבחירות הקרובות ב – 14 בנובמבר 2017 תוטל אחריות גדולה להתארגנות מחודשת, להתמודדות עם הרשויות השונות ומול היזם, לאחריות התקציבית והכספית ולגיוס הכספים החסרים ובמקביל להמשך הפעילויות הספרותיות ברמה הגבוהה ביותר, בכל מישורי ושדות הפעולה של האגודה.

אני סמוך ובטוח שבתמיכתכם ובמתן גיבוי לוועד האגודה שייבחר תתחזק האגודה ולמהלכים שהובלנו בשנתיים האחרונות יהיו תוצאות לתפארת אגודת הסופרים וחבריה, הספרות והשפה העברית.

אני מברך את עשרות החברים החדשים שהצטרפו לאגודה בשנה האחרונה ומקווה שימצאו מקומם בפעילויות האגודה ויתרמו מכישוריהם לקידום מטרותינו.

אני רוצה להודות לחברי וועד האגודה על פעילותם המסורה, לאותם חברי האגודה שהתנדבו לשרת בוועדותיה השונות ולסייע בפעילויות הרבות ולעובדי האגודה שאהבת האגודה והספרות מניעה אותם להקדיש הרבה מעבר לשעות העבודה הפורמאליות בגינן הם מקבלים שכר.

ולכולנו ולכל העם בישראל נאחל את שאיחל המשורר נתן אלתרמן: ..."שנה ללא קולות שנאה וזעקות השכול/ללא מראות הדם ללא הלמות תופי המלחמה/ללא הפחד המשתק של הנורא מכל/ללא צחוקו של העתיד אשר נטמן באדמה..".

שנת שלום, שגשוג והצלחה

צביקה ניר, יושב ראש

אגודת הסופרים העברים


הוספת תגובה  הדפסה

 

 
תגובות הגולשים
 
 כל הזכויות שמורות לאגודת הסופרים העברים במדינת ישראל  

Powered by הקמת אתרים  קידום אתרים