סדנאות
  פעילות ילדים ונוער
  טורים אישיים
  מאמרים
  הודעות לעיתונות
  פרסים ותערוכות
  ספרים חדשים
  לזכרם

לקסיקון הסופרים

  אודות הלקסיקון
  דבר העורך
  אלפון
  חיפוש

מאזניים

  דבר העורך
  אודות מאזנים
  טופס הרשמה
  גיליונות מאזנים

חברים

  תנאי קבלת חברים
  תהליך ההרשמה
  טופס הרשמה
  זכויות חברים
  תעריפון מומלץ
  חדשות באגודה
  דרושים
סניפים
  סניף חיפה והצפון
 

סיקור מעוות של העברת מכון גנזים באתר YNET    >>

תאריך : 26/11/2007
מאת : הרצל חקק

 
אגודת הסופרים העברים ומכון "גנזים" –הסיפור המלא – הסיפור האמיתי
 
ארכיון "גנזים" הוקם ע"י אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל והוא רכוש האגודה,קנינה הרוחני החשוב ביותר. בשנת 2003 לא הועבר תקציב לאגודת הסופרים העברים, עד שתאשר בחתימתה
הקמת עמותת גנזים כעמותה עצמאית.
 
כך מתחיל סיפור העצמאות של מכון "גנזים". בשנת 2003 הוקמה עמותת "גנזים" מיסודה של אגודת הסופרים העברים . המכון תיפקד מאז ינואר 2003 כעמותה עצמאית מבחינה תקציבית. הכספים של מינהל התרבות הוזרמו ישירות להנהלת העמותה, ולמרות הבטחות לאגודת הסופרים, הוועד המנהל של האגודה לא דיווח להנהלת האגודה על אופן ההתנהלות, לא העביר פרוטוקולים, לא אפשר לאגודת הסופרים לשבץ 4 נציגים שלו בהנהלת גנזים. הסיקור המעוות ב- YNET מציג את התרסקות המכון מבחינה כספית ואת כישלונותיו כבעיות כספיות שקרו, בשל אי סדרים באגודת הסופרים העברים. ובאתר שהביא את הסיקור המעוות, אפילו לא טרחו להביא בכתבה שלהם ציטוט או תגובה של אגודת הסופרים העברים. עיתונות במיטבה.
בדיעבד, כך רואים כולם, לא היה הניהול הכספי במכון גנזים יעיל, והגרעון שם הגיע לשיאים, וכך גם אופן הטיפול בהתנהלות המעבר של המכון לרמת גן. יש כיום בעיות בנושא ההתקשרויות הכספיות של המכון ויש תביעות נגדו, והמוזר הוא שהתובעים מפנים את החיצים אלינו, כאילו אנו ניהלנו את המכון מבחינה כספית. אותנו אילצו לחתום על הקמת מכון נפרד שיתנהל כספית באופן נפרד, ועתה עם התרסקותו – משום מה מחפשים אותנו כאחראים להידרדרותו, והסיקור  ב – YNET נוהג בדרך נואלת זאת.
המצב שונה לחלוטין, וראוי היה לכתבי האתר ללכת ולחפש את הוועד המנהל שניהל את המכון במשך השנים האחרונות, ועשה הכל כדי שלא לדווח לאגודת הסופרים העברים על אופן ההתנהלות. כל הניהול הכספי היה בידי הוועד המנהל, באישור מינהל התרבות, וכל ההסתבכות הכספית שלו, חלה על ראשו בלבד.
כיום ניתן לקבוע חד משמעית: הנסיבות שהביאו להקמת גנזים כעמותה כספית עצמאית אינן תקפות היום.
הכישלון בפועל מלמד אותנו כי ההוראה לאגודת הסופרים העברים לתת ידה להקמת עמותה כספית עצמאית לא נעשתה בשום שכל ולא נעשתה תוך בדיקה מעמיקה של של יכולות המכון לתפקד באופן עצמאי, ועד כמה שניתן לראות, גם לא בוצע פיקוח  טוב על פעילותו והתנהלותו: המלצת הועדה שקבעה בזמנו את הצורך בהקמת עמותת "גנזים" והפרדתה מאגודת הסופרים לא ירדה לכל הפרטים המתחייבים מהפרדה זו .
      ועדת החינוך והתרבות של הכנסת קבעה בזמנו כי "גנזים" תעבור למשכן חדש עד סוף
      שנת 2004. לא עמדנו בדרכו של המכון לביצוע מהלך זה, וכיום ברור: מהלך זה לא בוצע
      בשל  התנהלות לא מחושבת ומבוקרת מול עיריית רמת גן הן מצד המכון, והן מצד מינהל
      התרבות של משרד התרבות.
 
      אגודת הסופרים לא הייתה אחראית להתרסקות הכספית של המכון, ולא גרמה לעיכוב ההעברה
      של מכון גנזים לרמת גן. לא אנו טירפדנו את המהלך של ההעברה לרמת גן. ראוי שנזכור כמה
      אמיתות יסוד, כמה עובדות שמחייבות את כתבי האתר שעיוותו את הנתונים, להכות על חטא
      ולהתנצל, אלה העובדות האמיתיות:
א.  "גנזים" תלויה ,מעצם מהותה, באופן מלא בתמיכת המדינה ולכן כל החלטה הקשורה אליה מחייבת אישור תקציבי של מינהל התרבות.
ב.  עמותת "גנזים" כפי שהתנהלה עד כה לא התנהלה כמצופה ממנה ע"י האגודה והתנהלותה הכושל גרמה וגורמת נזקים ישירים ועקיפים לאגודת הסופרים,כדלהלן:
o   בהיעדר שקיפות ובהיעדר דיווחים מצד עמותת "גנזים" אין לאגודה אפשרות לפקח על קניינה זה.
o   לאגודה אין מידע או עותקי חוזים שנחתמו ע"י "גנזים" כולל החוזה עם עיריית ר"ג.
o   במשך השנים לא הייתה לנו נציגות בוועד המנהל של המכון, וגם כיום אין לנו נציגות. למרות שהתקנון מחייב ועד מנהל בגנזים, לא ברור אם יש שם כיום ועד מנהל. ואיש אינו פוצה פה שכך המכון מתנהל. זו האמת לאמיתה: אין נציגות של אגודת הסופרים בוועד המנהל של "גנזים" כמתחייב מתקנון "גנזים", למרות שנבחרו נציגים ע"י האגודה. הבטיחו לאגודה בשנת 2003 כי יהיו לה ארבעה נציגים בוועד המנהל של המכון, אך במשך השנים, נמנע המכון מלהעביר לאגודה שהיא הבעלים שלו את רשימת הנציגים או לאפשר לו לבחור נציגים שייצגו אותו בוועד המנהל של העמותה.
o   טופסי בקשה של חברים רבים שביקשו להיות חברי עמותת "גנזים" לא טופלו ולא זכו לכל התייחסות.
o  חשבונות השימוש במבנה כגון ארנונה וחשמל (ללא שכ"ד) אינם משולמים לאגודת הסופרים ע"י "גנזים" כנדרש החל מ-1/1/2003-סך של כ-200,000 ₪ !. כיום האגודה נמצאת במצב תקציבי קשה, וזאת כאשר גנזים כעמותה חייבת לאגודת הסופרים העברים מאות אלפי שקלים. מינהל התרבות העביר תקציבים לגנזים, ולא דאג לפקח עליהם ולדאוג שכספי הארנונה ושאר החובות לאגודה ישולמו. הם חששו שכספי גנזים יזרמו אלינו, אך לא הראו כל חשש שכספים המיועדים לנו ייבלעו בתוך הניהול הכושל של גנזים ולא יגיעו כלל לאגודה. האם זו איפה ואיפה?
o עמותת "גנזים" ,ככל שידוע לאגודה בהיעדר דיווח, לא קידמה את הארכיון באופן משמעותי לא במישור הכלכלי- כספי וגם לא במישור המקצועי.  
 
הפתרון לעתיד ברור:
כיום מכים רבים על חטא, רבים יודעים שההפרדה של המכון מן האגודה רק הרעה את מצבו, גם במינהל התרבות יש קולות להחזיר את גנזים לניהול האגודה ובכך לחסוך בעלויות ניהול ובמשכורות. אבל חשוב לדעת: האגודה רוצה בשיבת הבן האובד אך בתנאים הוגנים: לאור הנאמר לעיל מבקשת האגודה לקבל את "גנזים" לניהולה ,לאחר סילוק כל חובותיה, כפי שהיה עד 2003 בראשות מנכ"ל האגודה הנוכחי. גם במינהל התרבות יודעים שהאגודה עולה על פסים נכונים: ועד האגודה הקודם וכן ועד האגודה הנוכחי בראשות בלפור חקק עושה לילות כימים לשיקום האגודה, וכל חברי הוועד כולל היושב ראש  עושים מלאכתם בהתנדבות, אפילו שקל  אחד אין להם להוצאות. המנכ"ל שהוועד בחר בו, זוכה לאמון מלא מצד מינהל התרבות . צירוף  המכון לאגודה, יש בו משום חיסכון כספי וגם צעד נכון ענייני .עדיפה אגודה חזקה מ-2 עמותות על סף פשיטת רגל. כמו כן -  ברור שכדי לקחת אחריות אמיתית על התנהלות גנזים, יש לתת לאגודה לקרוא את כל הפרוטוקלים של התנהלותה בעבר – ולבחון את הדברים.
לשם דוגמה : עד היום לא קיבלנו לעיוננו את החוזה עם ר"ג ומוצע למקבלי ההחלטה במשרד התרבות לבדוק את חוקיות חוזה זה ותקפותו לאור אי ידיעת בעלי הנכס קרי אגודת הסופרים את תוכנו.
כל איחוד מחדש מחייב היערכות נכונה : הצענו להקים גוף מקצועי שיכין פרוגרמה עתידית, איך תישמר הזיקה בין "בית-הסופר" לבין הגינזך שיהיה בר"ג,כפי שנכתב בחזון האגודה בכוונת האגודה להפוך את "בית הסופר" ע"ש טשרניחובסקי ל'בית הספרות העברית' בו יוצגו תערוכות מתחלפות מתוך חומרי הארכיון לקהל הרחב ובעיקר לתלמידים.
הסכמנו לאחר ביקור במקום - להעביר את המכון באופן זמני לבית אריאלה – וזאת בשל אחריותנו
לגורל כתבי היד.
 
אנו מאמינים שהפתרון האמיתי הוא קיומו של המכון בבית הסופר, זו המולדת האמיתית שלו:
לדעתנו  ניתן להגיע למצב בטיחותי מפני אש (כמפורט בהצעות המצורפות שהתקבלו ב-10/2006 ) המקנה רישיון תקני מעיריית ת"א בסכומים של 100-120אלף ₪ בלבד.
אנו מאמינים שניתן לשפץ את  "בית-הסופר" – ואם מינהל התרבות אינו מעוניין בכך, אנו מאמינים שלאחר פתרון ההסכם שלנו עם מינהל מקרקעי ישראל, נוכל להרחיב את הבניין ולמצוא לכתבי היד אכסניה מתאימה – ונזכה למעבר של המכון לצמיתות בבית הסופר. זה חזוננו.
ברור לכל:
האגודה אינה מסוגלת לממן מכספה את הנדרש ע"י גורמי כיבוי אש אלא אם כן תתוקצב העבודה ע"י מינהל התרבות ,אגודת הסופרים גם אינה מסוגלת לממן את הוצאות "גנזים" שהגיעו לכדי חוב כספי גדול ביותר.
 
  נכתב ע"י הרצל חקק-יו"ר אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל שנים 2003-5

הוספת תגובה  הדפסה

 

 
תגובות הגולשים
מאת : דורית ויסברג שריר 07/05/2012 00:55:51 wsdorit@netvision.net.il
עצוב מאד שאגודת הסופרים ומכון גנזים נמצאים בבעיות כספיות זמן כה רב. אולי כדאי להחליף את ההנהלה.יש למצוא למכון גנזים בית באופן דחוף. בית אריאלה נתן מקום קטן מדי למכון. אולי במוזיאון תל-אביב החדש ימצא חדר גדול יותר. אולי במתחם בית ביאליק. בכל אופן שרת התרבות חייבת לטפל בדבר וגם יש לערב את ראש העיר ושר החינוך.

 
 כל הזכויות שמורות לאגודת הסופרים העברים במדינת ישראל  

Powered by הקמת אתרים  קידום אתרים