הנהלת אגודת הסופרים

הנהלת אגודת הסופרים

מטרת הפרס: לעודד את יצירתם של הסופרים והחוקרים העבריים החיים במדינת ישראל.

הפרס יוענק למחברי יצירות בתחום הספרות היפה – שירה, סיפורים, רומנים, מחזות, מסות, ביוגרפיות וספרות ילדים, שנכתבו בעברית ושהתפרסמו בין השנים 2014 – 2018.

מועד אחרון להגשת המועמדות: יום רביעי, ט"ו בשבט תשע"ח, 31 בינואר 2018

במשלוח דואר (חותמת הדואר לא יאוחר מה – 31.1.2018)

במקרה של מסירה ידנית יש לתאם מראש

אין לשלוח מועמדות בדואר אלקטרוניתקנון פרס ביאליק של עיריית תל-אביב-יפו לספרות יפה ולחכמת ישראל

עדכון ה'תשע"ה – 2015

מועצת עיריית תל-אביב-יפו בישיבתה מיום ג' טבת ה'תרצ"ג (1.1.1933), החליטה לקבוע פרס לספרות יפה ע"ש המשורר חיים נחמן ביאליק, במלאת לו שישים שנה, לשם מתן כבוד והוקרה לאביר השירה העברית בדורנו, אשר מיום עלותו לארץ בחר את תל-אביב למושב לו, חי ויצר בה, התערה בה כאזרח ואצל מרוחו על חייה התרבותיים של העיר.

א. מטרת הפרס: לעודד את יצירתם של הסופרים והחוקרים העבריים החיים במדינת ישראל.

ב. הענקת הפרס: הפרס יוענק לפחות אחת לארבע שנים לחמישה זוכים מחברי היצירות המובחרות ביותר שנכתבו בעברית

ויצאו לאור לפני החלטת ועדת השופטים הקודמת. ועדת השופטים תהיה רשאית להעניק את הפרס על מפעל חיים ולאו דווקא

על ספר מסוים. הפרס לא יוענק למי שזכה בפרס ישראל או בפרס יוקרתי אחר. הפרס יוענק בכפוף לתוכנית העבודה של

העירייה ולאילוצי התקציב.

בתחום הספרות היפה: דברי שירה, סיפורים, רומנים, מחזות, מסות, ספרות ילדים, ביוגרפיות וכיו"ב יוענקו שלושה פרסים,

אחד מהם לספרות ילדים.

בתחום חכמת ישראל: ספרים שעניינם תולדות העם העברי, תורתו, לשונו, ספרותו, ארצו, חייו ואמונתו על כל ענפיהם ובכל

תקופותיהם. יוענקו שני פרסים. ספר שיש בו כמה חלקים יוכל לזכות בפרס רק פעם אחת.

ג. ועדות השופטים:

ועדת השופטים לספרות יפה: תהיה בת שלושה חברים לפחות ותורכב מחוקרים מאוניברסיטאות המחקר שאינם מאותה

אוניברסיטה וכן ממבקרי ספרות ומסופרים בעלי שם (רצוי כאלה שזכו בעבר בפרס או בפרס יוקרתי אחר), מחוקרי ספרות

(רצוי חוקרים שזכו בעבר בפרס) ומנציג אחד מטעם העירייה.

ועדת השופטים לחכמת ישראל: תהיה בת שלושה חברים לפחות ותורכב מחוקרים מהחוגים העוסקים בתחום באחת

באוניברסיטאות המחקר (רצוי כאלה שזכו בעבר בפרס או בפרס יוקרתי אחר) ומנציג מטעם העירייה.

השופטים לא יכהנו מעל לשתי קדנציות רצופות. בהרכב הוועדה יהיה ייצוג הולם לשני המינים. השופטים יהיו רשאים להציע

מועמדים משלהם. ההכרעה בדבר מתן הפרס תהיה ברוב דעות. ועדת השופטים תגיש לראש העירייה את ההחלטה בצרוף

הנימוקים. מנהל/ת פרסי העירייה משתתפ/ת בישיבות ועדת השופטים, ללא זכות הצבעה.

ד. הגשת מועמדות: יש להגיש מועמדות במועד שייקבע. הפרס לא ניתן למי שאינו בין החיים. ניתן לזכות בפרס פעם

אחת בלבד.

ה. סכום הפרס: בסך 18,000 ₪ יוענק לכל אחד מהזוכים. הסכום יעודכן מעת לעת.

ו. ראש העירייה או נציג מטעמו יודיע לזוכים על זכייתם בפרס.

·נכתב בלשון זכר, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.

שלישי, 02 ינואר 2018 09:48

דמי חבר לשנת 2018

נא להסדיר בהקדם את תשלום דמי החבר לשנת 2018


הסכום: 250 ₪ לשנה, חברים מעל גיל 70 (ועד 120) זכאים להנחה בשיעור 50%.


את דמי החבר ניתן לשלם:

· בכרטיס אשראי בטלפון 03-6953256

· במשרדי אגודת הסופרים מדי יום בין 8:30 ל- 15:00

· שיק בדואר לת.ד. 7111 מיקוד 6107002

· העברה בנקאית לבנק הפועלים סניף 532 שאול המלך חשבון מס' 25938 אגודת הסופרים העברים.


בתאריך 20.02.18 תערך הנפקת כרטיסי חבר לחברי אגודת הסופרים שיסדירו את התשלום עד סוף ינואר 2017
שני, 17 ספטמבר 2018 15:00

פרס ברנר 2018

עמוד 47 מתוך 47