הנהלת אגודת הסופרים

הנהלת אגודת הסופרים

ראשון, 26 יולי 2020 09:58

הגשת יצירות לפרס ברנר 2020

לוגו כלליאגודת הסופרים העברים במדינת ישראל

מודיעה על הגשת יצירות לפרס ברנר 2020


פרס ברנר

השנה יוענק פרס ברנר לסיפורת

בסך 50,000 ₪

וכמו כן

פרס ברנר לספר ביכורים לסופרים צעירים

(בסוגה: סיפורת. לסופרים ילידי שנת 1980 ואילך)

 בסך 10,000 ש"ח

פרס ברנר 2020 יוענק לספר פרוזה עברי שהופיע בשנה האחרונה (החל מכ"ט בסיון תשע"ט, 2-7-2019).

פרס ברנר לספר ביכורים לסופרים צעירים 2020 יוענק לספר פרוזה עברי שהופיע בשנתיים האחרונות, (החל מח' בתמוז תשע"ז 2-07-2018)

אין חבר השופטים דן ביצירתו של סופר אשר הוענק לו "פרס ברנר" אלא רק כעבור 10 שנים.

סופרים ומו"לים מוזמנים להגיש את היצירות

הספרים (4 עותקים), בצירוף טופס (ניתן להורדה באתר אגודת הסופרים, פרס ברנר), צריכים להגיע  עד ליום 17-9-2020, יום חמישי כ"ח באלול תש"פ,  לבית הסופר, רח' אליעזר קפלן 6, תל אביב, או לשלוח בדואר אל: אגודת הסופרים העברים, ת.ד. 7111, ת"א. מיקוד 6107002.

ראשון, 19 יולי 2020 16:33

סיוע לסופרים 2020

banner700 klali

קול קורא
תמיכות לסופרים במצוקה כלכלית


אגודת הסופרים העברים מודיעה:

אגודת הסופרים העברים מעניקה תמיכות לסופרים במצוקה כלכלית
ניתן לפנות בבקשות במכתב אל יו"ר ועדת התמיכות, המשורר מנחם פאלק במייל:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

או לשלוח בדואר אל: מנחם פאלק, בית הסופר, קפלן 6 תל אביב
הפניות יטופלו בחשאיות מלאה ויישארו חסויות.

על הפניות להגיע עד יום ששי, א' באלול תש"פ, 21 באוגוסט 2020
את הפניות יש להגיש על הטופס. הטופס מצורף למייל זה לחברי אגודת הסופריםטופס פניה חדש - סיוע לסופרים 2020