Super User

Super User

רביעי, 21 אוגוסט 2019 14:56

כיסופים 2019

חמישי, 13 ספטמבר 2018 11:24

חדשות ספטמבר 2018

פרס ברנר לספר פרוזה ולספר פרוזת ביכורים יוענק לספר פרוזה עברי שהופיע בשנה האחרונה, (החל מכ"ט באב תשע"ז 2-09-2017)

אין חבר השופטים דן ביצירתו של סופר אשר הוענק לו "פרס ברנר" אלא רק כעבור 10 שנים.


סופרים ומו"לים מוזמנים להגיש את היצירות
את הספרים (4 עותקים), בצירוף טופס (ניתן להורדה באתר אגודת הסופרים, פרס ברנר), יש להביא עד ליום שני, 17-9-18, לבית הסופר, רח' אליעזר קפלן 6, תל אביב, או לשלוח בדואר אל: אגודת הסופרים העברים, ת.ד. 7111, ת"א. מיקוד 6107002.

Items23B 70
שלישי, 14 נובמבר 2017 09:58

יעקב אלגם

ראשון, 26 אוגוסט 2018 12:57

פרס רמת גן לספרות

חמישי, 23 אוגוסט 2018 13:27

טופס הצטרפות כמנוי מאזניים

אבקש להצטרף כמנוי "מאזניים" לשנה.

כנגד הצטרפות המנוי (המזכה אותי בקבלת 6 גיליונות במהלך השנה הקרובה), אני מתחייב/ת להעביר את התשלום ע"ס 250 ₪ .
את התשלום ניתן לשלוח בצ'ק לכתובת האגודה או בכרטיס אשראי באמצעות שיחת טלפון למזכירות האגודה.

חמישי, 23 אוגוסט 2018 13:23

דבר העורך מאזניים

לכבוד חברי אגודת הסופרים,                       י' שבט תשע"ו , 20 בינואר, 2016

הנדון: כתב העת 'מאזניים'

חברים יקרים,
אני שמח ונרגש להיכנס לתפקיד עורך כתב העת 'מאזניים', ומודה לקודמי בתפקיד, ד"ר משה גרנות.
אני מקווה שבעקבות השינויים שמתוכננים בכתב העת, שעליהם עמלנו יחד -
יו"ר האגודה החדש, צביקה ניר, יו"ר המערכת החדשה, ד"ר דורית זילברמן,
כמו גם חברי המערכת, פרופ' אביבה דורון, חיים פסח, ד"ר יערה שחורי ורנה ורבין
– יתפוס 'מאזניים' מקום מרכזי בשיח הספרותי-תרבותי הגועש שמתנהל עכשיו בישראל.
זאת, הן מבחינת היצירות שיתפרסמו בו, והן מבחינת הדיונים הספרותיים שיתנהלו בו.
היצירות והמאמרים שיפורסמו בכתב העת ייבחרו על פי תפיסת חברי המערכת
ותפיסתי שלי באשר לאיכותם הספרותית ונחיצותם לכתב העת.

אני מזמין אתכם אפוא לשלוח מיצירותיכם לתא הדואר האלקטרוני This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
ואני מקווה לפרסם מהן בגיליונות הקרובים.
שלכם, בברכה חמה,
מתן חרמוני
רביעי, 22 אוגוסט 2018 15:20

גנזים אגודת הסופרים

גנזים אגודת הסופרים
רביעי, 22 אוגוסט 2018 13:24

אודות אגודת הסופרים

עמוד 1 מתוך 3