Super User

Super User

שלישי, 25 אוקטובר 2022 19:00

לא עוצר בעלייה

שני, 04 נובמבר 2019 15:23

The participating creators

ראשון, 27 אוקטובר 2019 13:26

Kisufim 2019

ראשון, 27 אוקטובר 2019 13:04

היוצרים המשתתפים בכנס

רביעי, 21 אוגוסט 2019 14:56

כיסופים 2019

חמישי, 13 ספטמבר 2018 11:24

חדשות ספטמבר 2018

פרס ברנר לספר פרוזה ולספר פרוזת ביכורים יוענק לספר פרוזה עברי שהופיע בשנה האחרונה, (החל מכ"ט באב תשע"ז 2-09-2017)

אין חבר השופטים דן ביצירתו של סופר אשר הוענק לו "פרס ברנר" אלא רק כעבור 10 שנים.


סופרים ומו"לים מוזמנים להגיש את היצירות
את הספרים (4 עותקים), בצירוף טופס (ניתן להורדה באתר אגודת הסופרים, פרס ברנר), יש להביא עד ליום שני, 17-9-18, לבית הסופר, רח' אליעזר קפלן 6, תל אביב, או לשלוח בדואר אל: אגודת הסופרים העברים, ת.ד. 7111, ת"א. מיקוד 6107002.

Items23B 70
שלישי, 14 נובמבר 2017 09:58

יעקב אלגם

עמוד 1 מתוך 3