סדנאות
  פעילות ילדים ונוער
  טורים אישיים
  מאמרים
  הודעות לעיתונות
  פרסים ותערוכות
  ספרים חדשים
  לזכרם

לקסיקון הסופרים

  אודות הלקסיקון
  דבר העורך
  אלפון
  חיפוש

מאזניים

  דבר העורך
  אודות מאזנים
  טופס הרשמה
  גיליונות מאזנים

חברים

  תנאי קבלת חברים
  תהליך ההרשמה
  טופס הרשמה
  זכויות חברים
  תעריפון מומלץ
  חדשות באגודה
  דרושים
סניפים
  סניף חיפה והצפון
 
Moznaim >>
With the foundation of the Hebrew Writers Association in Israel, a magazine, designed to rovide a setting both for the Association and its writers, and beginning writers, was established.
 
Moznaim – founded in the 1928 writers meeting, head by H.N. Bialik, the magazine began as a eekly publication and as time progressed transformed to a monthly journal. The first issue of Moznaim was published on March 15th, 1929. In one of the published articles, Isaac Dov Berkowitz explained the primary reason for the establishment of this publication. Berkowitz's words unravel the atmosphere at the time:
"The internal cohesion, the one which assembled all writers for a joint cause, transforming them to one productive operating unit in the life of this nation, has disintegrated… The best writers, laboring the literary work from the pure intention to praise it and be praised by it, have stranded to different paths, with no explicable reason… Even here in our land, the natural habitat of Hebrew creation and the great hope for its future, the degeneration infection has spread… in stead of the good intention to produce a true literary creation, to expand and inspire the forces of creation, educate and better the Hebrew crowds and raise it to the up most level – the personal petty ambition has taken over".
 
Berkowitz further notes that "Moznaim" is the first attempt of the Writers Association to clense the literary sphere from the evil spirits" and sent a call to all Hebrew writers, in Israel and abroad, to aid the magazines editorial and re-establish the "internal perfection, damaged by time".
 
Years ago, leading writers have viewed this magazine as a stage and setting, providing a unified base for all those engaged in the field.
The great distress, as expressed by writers at the time of the magazine's establishment, can be found today as well. Yet, these days, the magazine functions primarily as a setting for writers and philosophers.
 
 

 

 כל הזכויות שמורות לאגודת הסופרים העברים במדינת ישראל  

Powered by הקמת אתרים  קידום אתרים