2 דצמבר 2020 | נכתב ע"י 

הגשת מועמדות לפרס בכנס "לשון ראשון"

הגשת מועמדות לפרס בכנס לשון ראשון