הזמנה להשקת אנא סמר ספרה של זמירה פורן ציון

 הזמנה להשקת אנא סמר ספרה של זמירה פורת ציון

הזמנה להשקת אנא סמר ספרה של זמירה פורן ציון

יום שני, 19.9.22 בשעה 20:00

בבית הסופר, אליעזר קפלן 6, תל אביב