מיומן גנוז לשואה גלויה מבט חדש על שואת יהודי לוב ותוצאותיה

shoa2804

מיומן גנוז לשואה גלויה
מבט חדש על שואת יהודי לוב ותוצאותיה

יום השואה
כ"ז ניסן תשפ"ב
28.4.22, 20:00
קריית ספר 25, חיפה