קול קורא למשוררים לשלוח שירים קצרים לאירוע ט"ו באב 2020

songs700קול קורא למשוררים לשלוח שירים קצרים
לאירוע ט"ו באב 2020

קישור זום 

https://us02web.zoom.us/j/82513641110?pwd=VnVIaVdhdGRkZ3ZGTnJTNnVaaUFFQT09
 
כתובת לשלוח שיר: tubeav2019@gmail.com