תחרות הסיפור הקצר

תחרות הסיפור הקצר - ממשיכים לכתוב

תקנון התחרות

short story talkanon700
(12.5.20)רשימת מספרי המשתתפים בתחרות הסיפור הקצר למבוגרים

תחרות הקצר עדכון 21/5/20

לשמחתנו התקבלו מעל 1,000 סיפורים - הצלחה גדולה!
מכיון שכך, ונוכח הימשכות מצב הקורונה,
תוצאות התחרות יפורסמו עד סוף חודש יולי.
תודה על ההשתתפות והסבלנות :)