תחרות הסיפור הקצר לבני נוער

אגודת הסופרים העבריים מכריזה על תחרות הסיפור הקצר לבני נוער - ממשיכים לכתוב !

short story youth 02
תקנון התחרות:
short story youth 03

רשימת מספרי הממשתתפים בתחרות הסיפור הקצר לבני נוער


,