Slider

אגודת הסופרות והסופרים העברים בישראל (ע"ר)

07 מאי, 2023

אגודת הסופרות והסופרים העבריים אבלה על פטירתו של חוקר הספרות…

אגודת הסופרות והסופרים העבריים אבלה על פטירתו של חוקר הספרות פרופ' דן לאור ז"ל
19 אפריל, 2023

אבלים על פטירתו של הסופר והמשורר יהונתן גפן ז"ל

אבלים על פטירתו של הסופר והמשורר יהונתן גפן ז"לומשתתפים בצער המשפחה
11 אפריל, 2023

אבלים על פטירתו של הסופר והעיתונאי מאיר שלו ז"ל

אבלים על פטירתו של הסופר והעיתונאי מאיר שלו ז"ל
14 מרס, 2023

אגודת הסופרות והסופרים שולחת תנחומים לדליס, על פטירת אמה מזל…

אגודת הסופרות והסופרים שולחת תנחומים לדליס, על פטירת אמה מזל אלאלוף ז"ל