Slider

אגודת הסופרות והסופרים העברים בישראל (ע"ר)

14 מרס, 2023

אגודת הסופרות והסופרים שולחת תנחומים לדליס, על פטירת אמה מזל…

אגודת הסופרות והסופרים שולחת תנחומים לדליס, על פטירת אמה מזל אלאלוף ז"ל
02 מרס, 2023

אגודת הסופרות והסופרים אבלה על פטירתו של הפרופ' עוזי שביט…

אגודת הסופרות והסופרים אבלה על פטירתו של הפרופ' עוזי שביט ז"ל
20 פברואר, 2023

אגודת הסופרות והסופרים העברים שולחת תנחומים למשוררת אורנה רב הון…

אגודת הסופרות והסופרים העברים שולחת תנחומים למשוררת אורנה רב הון על פטירתו בטרם עת של…