Slider

אגודת הסופרות והסופרים העברים בישראל (ע"ר)

18 פברואר, 2024

אגודת הסופרות והסופרים אבלה על פטירתו של ד"ר מאיר וינקלר…

אגודת הסופרות והסופרים אבלה על פטירתו של ד"ר מאיר וינקלר ז"ל ומשתתפת בצער המשפחה
06 פברואר, 2024

אגודת הסופרות והסופרים אבלה על פטירתו של הסופר אמנון ורנר…

אגודת הסופרות והסופרים אבלה על פטירתו של הסופר אמנון ורנר ז"ל
29 ינואר, 2024

אגודת הסופרות והסופרים אבלה על פטירתה של הסופרת והמשוררת בת-שבע…

אגודת הסופרות והסופרים אבלה על פטירתה של הסופרת והמשוררת בת-שבע דגן ז"ל
18 דצמבר, 2023

אגודת הסופרות והסופרים שולחת תנחומים לחברת ועד האגודה ד"ר דריה…

אגודת הסופרות והסופרים שולחת תנחומים לחברת ועד האגודה ד"ר דריה מעוז על פטירתה של אמה…