Slider

אגודת הסופרות והסופרים העברים בישראל (ע"ר)

19 אוקטובר, 2023

אגודת הסופרות והסופרים שולחת תנחומים לחבר האגודה הרצל חקק ולבני…

אגודת הסופרות והסופרים שולחת תנחומים לחבר האגודה הרצל חקק ולבני משפחתו על מותם של מחותניו,…
09 אוקטובר, 2023

אגודת הסופרות והסופרים אבלה על מותו של המשורר והמטארולוג יהודה…

אגודת הסופרות והסופרים אבלה על מותו של המשורר והמטארולוג יהודה טוקטלי ז"לומשתתפת בצער המשפחהיהי זכרו…
13 ספטמבר, 2023

אגודת הסופרות והסופרים העברים בישראל אבלה על פטירתה של המשוררת…

אגודת הסופרות והסופרים העברים בישראל אבלה על פטירתה של המשוררתענת זגורסקי-שפרינגמן ז"לומשתתפת בצער המשפחהיהי זכרה…
20 יוני, 2023

אגודת הסופרות והסופרים שולחת תנחומים לסופרת והמשוררת חנה טואג על…

 אגודת הסופרות והסופרים שולחת תנחומים לסופרת והמשוררת חנה טואג על פטירתו של בעלה דוד טואג…