Slider

אגודת הסופרות והסופרים העברים בישראל (ע"ר)

חדשות הספרות

25 דצמבר, 2022

אגודת הסופרות והסופרים אבלה על פטירתו של הסופר ומייסד תיאטרון…

אגודת הסופרות והסופרים אבלה על פטירתו של הסופר ומייסד תיאטרון פרגוד ישראל אריה מארק
14 דצמבר, 2022

אגודת הסופרים אבלה על פטירתה של הסופרת והעיתונאית תקוה וינשטוק…

אגודת הסופרים אבלה על פטירתה של הסופרת והעיתונאית תקוה וינשטוק לוריא ז"ל
20 אוקטובר, 2022

זוכי פרס ברנר 2022