Slider

אגודת הסופרות והסופרים העברים בישראל (ע"ר)

13 ספטמבר, 2023

אגודת הסופרות והסופרים העברים בישראל אבלה על פטירתה של המשוררת…

אגודת הסופרות והסופרים העברים בישראל אבלה על פטירתה של המשוררתענת זגורסקי-שפרינגמן ז"לומשתתפת בצער המשפחהיהי זכרה…
20 יוני, 2023

אגודת הסופרות והסופרים שולחת תנחומים לסופרת והמשוררת חנה טואג על…

 אגודת הסופרות והסופרים שולחת תנחומים לסופרת והמשוררת חנה טואג על פטירתו של בעלה דוד טואג…
07 מאי, 2023

אגודת הסופרות והסופרים העבריים אבלה על פטירתו של חוקר הספרות…

אגודת הסופרות והסופרים העבריים אבלה על פטירתו של חוקר הספרות פרופ' דן לאור ז"ל
19 אפריל, 2023

אבלים על פטירתו של הסופר והמשורר יהונתן גפן ז"ל

אבלים על פטירתו של הסופר והמשורר יהונתן גפן ז"לומשתתפים בצער המשפחה