אספקלריה ערב לזכרה של המשוררת גבריאלה אלישע 26.2.20