2 ינואר 2018 | נכתב ע"י 

דמי חבר לשנת 2018

נא להסדיר בהקדם את תשלום דמי החבר לשנת 2018


הסכום: 250 ₪ לשנה, חברים מעל גיל 70 (ועד 120) זכאים להנחה בשיעור 50%.


את דמי החבר ניתן לשלם:

· בכרטיס אשראי בטלפון 03-6953256

· במשרדי אגודת הסופרים מדי יום בין 8:30 ל- 15:00

· שיק בדואר לת.ד. 7111 מיקוד 6107002

· העברה בנקאית לבנק הפועלים סניף 532 שאול המלך חשבון מס' 25938 אגודת הסופרים העברים.


בתאריך 20.02.18 תערך הנפקת כרטיסי חבר לחברי אגודת הסופרים שיסדירו את התשלום עד סוף ינואר 2017