6 מאי 2020 | נכתב ע"י 

קול קורא להגשת מועמדות לפרס שזר תש"ף

shazar700

קול קורא

הגשת מועמדות לפרס שזר

לחקר תולדות ישראל לשנת תש"ף

מרכז זלמן שזר מעניק את "פרס שזר לחקר תולדות ישראל" לספר מקורי שיצא לאור בעברית, שאינו תרגום של פרסום קודם, או לכתב יד בעברית, העוסק בתולדות עם ישראל, אשר התפרסם בשנתיים שלפני מועד הענקת הפרס או יפורסם תוך שלושה חודשים לאחר מועד זה.

כתב היד או הספר יוגש בארבעה עותקים (שלא יוחזרו) למרכז זלמן שזר, ת"ד 10477, ירושלים, 9110401. יש לציין אם כתב היד או הספר זכו בפרס אחר.

למילוי טופס ההגשה נא ללחוץ על הקישור הבא:

https://docs.google.com/forms/d/1-EdcquMEyIhiM4UGnQNCOOvVD7NjA1RaE2-VMQInIm8/edit

מועד אחרון להגשה

יום ראשון, ט"ו בסיוון תש"ף, 7 ביוני 2020.

מועד קיום טקס הענקת הפרס יפורסם בנפרד.


------

מלגת ולד:

מלגה לדוקטורנטים בהיסטוריה של עם ישראל

ע"ש פנחס ושיינדיל ולד

מרכז זלמן שזר מתכבד להזמין חוקרים וחוקרות להגיש את מועמדותם לקבלת מִלגה שנתית לחוקרים בתחום תולדות עם ישראל.

המלגה מוענקת מעיזבונה של המנוחה גולה ולד ז"ל לזכר הוריה פנחס ושיינדיל ולד.

המלגה תינתן לסטודנטים לתואר שלישי בתולדות עם ישראל (עד גיל 40), הלומדים באחת מהאוניברסיטאות בישראל.

גובה המלגה: 10,000 שקלים.

יש להגיש ארבעה עותקים של החומרים הבאים: הצעת המחקר לדוקטורט, גיליונות ציונים לתואר הראשון והשני, קורות חיים, ומכתבי המלצה של שני מרצים.

את הכל נא לשלוח למרכז זלמן שזר, ת"ד 10477, ירושלים, 9110401. יש לציין אם כתב היד או הספר זכו בפרס אחר.

למילוי טופס ההגשה נא ללחוץ על הקישור הבא:

https://docs.google.com/forms/d/1RWwPzV85XEA6maadQrCGNkijwwVc7i9DuF1_gTs5knI/edit

מועד אחרון להגשה

יום ראשון, ט"ו בסיוון תש"ף, 7 ביוני 2020.

מועד קיום טקס הענקת הפרס יפורסם בנפרד.