הנהלת אגודת הסופרים

הנהלת אגודת הסופרים

ישראל אריה מארק

אגודת הסופרות והסופרים אבלה על פטירתו של הסופר ומייסד תיאטרון פרגוד ישראל אריה מארק
תקוה וינשטוק

אגודת הסופרים אבלה על פטירתה של הסופרת והעיתונאית תקוה וינשטוק לוריא ז"ל