19 אפריל 2023 | נכתב ע"י 

אבלים על פטירתו של הסופר והמשורר יהונתן גפן ז"ל

מודעת אבל יהונתן גפן700

אבלים על פטירתו של הסופר והמשורר יהונתן גפן ז"ל
ומשתתפים בצער המשפחה