11 אפריל 2023 | נכתב ע"י 

אבלים על פטירתו של הסופר והעיתונאי מאיר שלו ז"ל

מאיר שלו700

אבלים על פטירתו של הסופר והעיתונאי מאיר שלו ז"ל