9 אוקטובר 2023 | נכתב ע"י 

אגודת הסופרות והסופרים אבלה על מותו של המשורר והמטארולוג יהודה טוקטלי ז"ל

IMG 9576

אגודת הסופרות והסופרים אבלה על מותו של המשורר והמטארולוג

יהודה טוקטלי ז"ל

ומשתתפת בצער המשפחה

יהי זכרו ברוך