31 יולי 2023 | נכתב ע"י 

אגודת הסופרות והסופרים אבלה על פטירתה של מרים יחיל-וקס ז"ל

מרים יחיל וקס מודעת אבל

אגודת הסופרות והסופרים אבלה על פטירתה של מרים יחיל-וקס ז"ל