18 פברואר 2024 | נכתב ע"י 

אגודת הסופרות והסופרים אבלה על פטירתו של ד"ר מאיר וינקלר ז"ל

מאיר וינקלר
אגודת הסופרות והסופרים אבלה על פטירתו של ד"ר מאיר וינקלר ז"ל ומשתתפת בצער המשפחה